Skip navigation

4. PERIODICE - Időszaki kiadványok - Periodicals - Zeitschriften : [144033] Community home page

Logo

Browse

Sub-communities within this community

Logo

A Nagyváradi király jog és Államitudományi Kar almanachja [42]

Între anii 1918/1919-1927/1928: Buletinul Academiei de Drept din Oradea

Logo

Anuarul Ministerului Cultelor şi Instrucţiunei Publice : lucrat din ordinul ministrului Instrucţiunei Publice [11]

Anuarul oficial pe anul şcolar ...Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice

Logo

Aurora [50]

Razele aurorei

Logo

Buletinul no... [8]

Uniunea Ofiţerilor de Rezervă, Secţia Bihor

Logo

Calendariu pentru poporul romînescu pe anul ... [11]

Calendariu pentru poporul romînescu pe anul ... : întocmitu pe gradurile şi clima Transilvaniei, Ungariei, Ţărei Româneşti şi Moldaviei

Logo

Cassa Economică Cercuală de Păstrare S(ocietate) pe A(cţiuni) din Rovine(Pecica) [4]

Járási Gazdasági Takarékpénztár részvénytársaság Rovine (Pecica magh)

Logo

Conferinţele Extensiunii Academice [3]

Asociaţia profesorilor de la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale Cluj

Logo

Curierul comercial şi industrial [1]

revistă economică pentru orientarea consumatorului român asupra pieţei polone

Logo

Curierul Pielei [45]

organ profesional pentru industria pielei, încălțămintei și comerțului de piele

Logo

Datina [45]

Logo

Dolgozó nő [436]

Családi tükör : Romániai magyar nők lapja

Logo

Epoca [1]

Logo

Erdélyi futár [132]

Din 1936: Transilvániai futár

Logo

Erdélyi Szemle [192]

Kolozsvári Szemle

Logo

Eroii [9]

Logo

Eroii neamului sau România în 1916-1920 şi Ilustraţia Neamului Nostru [1]

Mare Publicaţiune (Album) Comemorativă-Literară ; apare sub conducerea unui comitet

Logo

Foia basericesca : organu pentru cultura religiosă a clerului şi a poporului [86]

Foia basericesca : organu pentru cultura religiosă a clerului şi a poporului. - An.1(1883)-An.4(1866). - Blaj, 1883-1886. - ; 23 cm.

Logo

Gazetă pentru câmp [2]

apare în fiecare sâmbătă ca supliment la Foaia Militară Streffleur în limbile germană, maghiară, cehă, polonă, română, croată şi ucraină

Logo

Geographisch-statistische Monatsschrift, hauptsächlich über die Oesterreichische Monarchie (1797) [1]

Mit allergnädigstem kaiserlichen Privilegium herausgegeben durch die Kosmographische Gesellschaft

Logo

Kolozsvári kereskedelmi és iparkamara jelentése kerülete, gazdasági, kereskedelmi, ipari és forgalmi viszonyairól [38]

Raportul Camerei de comerţ şi industrie: despre relaţiile economice ale circumscripţiei sale

Logo

Legea şi Statutul [1]

Uniunea generală a micilor industriaşi şi meseriaşi patroni de toate breslele din România Mare Legea şi Statutul

Logo

Libertatea [1416]

Logo

Litera [7]

Logo

Lumea noua [10]

gazeta seriosa si voiosa pentru toti si pentru tote

Logo

Lumină pentru toți : revistă pedagogică şi literară [83]

Dir. Eniu Bălteanu. - An.1(1885)-10(1894). - Bucureşti, 1885-1894

Logo

Művelődés [717]

Művelődési útmutató : kultúrotthonok számára

Logo

Napkelet [34]

Logo

Országos törvényi és kormánylap Erdély koronatartományra nézve [303]

Foia legilor provinciale si a gubernului pentru teara de coroană Transilvania

Logo

Progres și cultură [41]

revista Asociației Învățătorilor Români din jud.Mureș

Logo

Publicaţie ocazională : la a 3-a cădere a Ierusalimului... [1]

"Tiomkinia" Organizaţia Sionistă Revizionistă Publicaţie ocazională

Logo

Renașterea [1070]

Logo

Sfatul [38]

Logo

Teatrul [21]

Logo

Tovărăşia [99]

Foaie economică, povăţuitoare la formarea şi conducerea de însoţiri economice, având poveţe pentru agricultură, meserii, negoţ şi pentru valorizarea productelor economice / ca adaus la Libertatea

Logo

Travaux du laboratoire de chimie anorganique et analitique de l’Université de Cluj [5]

Publicaţiunile laboratorului de chimie anorganică şi analitică a Universităţii din Cluj

Logo

Vasárnapi újság (Kolozsvár) [98]

Vasárnap : képes hetilap

Logo

Voinţa poporului : Organul partidei social democrate reorganisate din Ungaria : foie pentru poporul muncitor român : apare de două ori pe lună [76]

Din anul 1907: Foaiă septemânală luptătoară pentru drepturile agriculturilor, muncitorilor, meseriaşilor, cubicuşilor şi ai gazdelor mici. Supliment la Szabad Szó

Logo

Új élet [760]

Erdélyi figyelő / Művészet : Színház, zene, képzőművészet, film