Skip navigation

Societatea de mâine (1924-1945) : [270] Community home page

Logo

SOCIETATEA DE MÂINE (1924-1945) revistă săptămânală pentru probleme sociale și economice. Apare trimestrial la Cluj, (12 apr. 1924 - aug. 1940), apoi la București (sept. 1940 - apr. 1945) sub conducerea unui comitet de redacție format din: Vasile Goldiș, D. Gusti, Mihai Popovici, Gh. Bogdan-Duică, Ion Lupaș, Onisifor Ghibu, V. C. Osvada, Radu Dragnea, Ion Clopoțel. S.m. își propune să fie "un organ al democrației" și "să lupte pentru libertățile și drepturile celor mulți din lumină și învățătură". S.m. dezbate probleme actuale, sociale economice, politice, juridice, literare și culturale, în vederea cunoașterii realităților din Transilvania.

Bibliografie:
Hangiu Ion: Dicţionarul presei literare româneşti : (1790-2000. ). Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2004.

Browse

Collections in this community

1924 [33]

1925 [37]

1926 [37]

1927 [30]

1928 [18]

1929 [15]

1930 [17]

1931 [13]

1932 [8]

1933 [8]

1934 [7]

1935 [7]

1936 [6]

1937 [4]

1938 [4]

1939 [4]

1940 [3]

1941 [3]

1942 [6]

1943 [9]

1945 [1]

Discover

Has File(s)