Skip navigation

România literară (1855) : [51] Community home page

Logo
ROMÂNIA LITERARĂ. Foaie periodică sub direcția lui V. Alecsandri.
Apare la Iași, săptămânal (1 ian. - 3 dec.).

Continuă programul Daciei literare (1840) și a Propășirii.

Revista editează: Supliment la România literară: Căntice poporale a românilor din Transilvania și din Banat (nr.1), din Moldova (nr.2) și din Valahia (nr.3), culese de V. Alecsandri.

Browse

Collections in this community