Skip navigation

Luceafărul (1902-1945) : [308] Community home page

Logo

LUCEAFĂRUL (1902-1945) REvistă literară. Publicație militând pentru cultura națională și unitatea politică a românilor din Transilvania. Apare la Budapesta, bilunar (1 iul. 1902 - 1 oct. 1906) la Sibiu (15 oct. 1906 - 3 dec. 1911), săptămânal (1 ian. - 15 nov. 1912) și din nou bilunar (16 nov. 1912 - 15 aug. 1914), lunar la București (1 ian. 1919 - aug.-sept. 1920), și la Sibiu (ian.-febr.-mart. 1934 - sept. 1939). Comitetul de redacție: Octavian Goga, ioan Lupaș, Ioan Meitani, Dionise Stoica, Ioan Lăpădat, Vasile E. Moldovan, Sebastian Stanca, George Zărea. De la 1 ian. 1905 apare sub direcția lui Al. Ciura, O. Goga și O.C. Tăslăoanu. Red. șef: Aurel P. Bănuț, Alexandru Ciura, O. Goga, Mihai Stan, Octavian C. Tăslăoanu. L. este oglinda frământărilor sociale, politice și culturae ale Transilvaniei din primele două decenii ale secolului nostru. Publică versuri și proză, articole de istorie și istorie literară, articole despre arta națională li arta populară, folclor, cronici, recenzii, revista revistelor românești și străine, solicitând colaborarea scriitorilor de pe ambele versante ale Carpaților. L. astfel devine o revistă a întregii țări. L. își propune să popularizeze operele picturii clasice și contemporane prin reproduceri în culori și alb-negru, însoțite de texte exlicative, se preocupă cu educația muzicală popularizând operele de seamă ale compozitorilor români și străini, contribuie la dezvoltarea artei, literaturii și culturii naționale, fără să neglijeze traducerile din literatura universală.

Bibliografie:
Hangiu Ion: Dicţionarul presei literare româneşti : (1790-2000. ). Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2004.

Browse

Collections in this community

1902 [11]

1903 [19]

1904 [18]

1905 [21]

1906 [14]

1907 [20]

1908 [21]

1909 [22]

1910 [21]

1911 [21]

1912 [32]

1913 [21]

1914 [13]

1919 [14]

1920 [3]

1941 [8]

1942 [8]

1943 [10]

1944 [8]

1945 [3]

Discover

Has File(s)