Skip navigation

Calendariu pentru poporul romînescu pe anul ... : [11] Community home page

Logo
Calendariu pentru poporul romînescu pe anul ... : întocmitu pe gradurile şi clima Transilvaniei, Ungariei, Ţărei Româneşti şi Moldaviei / Georgiu Bariţiu. - Braşovu, -1853- : In tipografia lui Römer şi Kanner. - : 19 cm. Cu caractere chirilice. - Alte forme de titlu în diferiţi ani: Călindaru pentru poporulu românu, Călindariu pentru poporulu românu, Călindariu pentru poporul românescu cu privire la mai multe cerinţe ale lui

Browse

Collections in this community

1853 [1]

1854 [1]

1855 [1]

1856 [1]

1858 [1]

1859 [1]

1860 [1]

1861 [1]

1862 [1]

1863 [1]

1864 [1]

Discover

Subject
Has File(s)