Skip navigation

Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 15.
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
ms3202.png.jpg-[Miscelaneu]Dascălul Toader, din Unguraş
brv1237.jpg.jpg1825Doao cuvinte ale sfântului Kassian Râmlenul pline de tot felul de folos duhovnicesc (...)Cassianus, Ioannes, Sfântul
brv1434.jpg.jpg1829Tălmăcire rumânească din tâlcuita învăţătură din 12 Articule ale credinţii (...) şi răspunsul lui Nichifor Theotoc contra UniţilorNikephoros Theotokis, Sfânt
brv61.jpg.jpg1652Îndreptarea Legii cu D[u]mn[e]zéu care are toată judecata arhïeréască şi împărătéscă de tóate vini[l]i preoţe[şt]i şi mïrenéşti : Pravila a sfi[n]ţilo[r] ap[osto]li , acéale 7 să[boare] şi toa[te] céa[le] naméa[s]ti[c]e. Lâ[n]gă acea[s]tea şi ále s[f]. da[scăl]i á lumïí, Vasi[le] Ve[l], Timothe[i], Ni[kita], Nicoláe, theológia du]]mn[e]zee[şt]ilo[r] b[o]goslo[p]Daniil Andrean Panoneanul, tipograf diortositor
brv45.jpg.jpg1643Carte romănească de învăţătură duménece[le] preste a[n] şi la pra[z]nice împărătéşti şi la svă[n]ţi Mári : di în multe scri[i]turi tă[l]măcităVarlaam, Sfântul, Mitropolit al Moldovei
brv1181.jpg.jpg1823Învăţături hristianiceşti folositoare de sufletAndrievici, Eftimie
brv1187.jpg.jpg1823Pentru datoriile presbiterilor de popor-
brv344.jpg.jpg1765Symeon arhiepiscopul Thesalonicului : care acuma întâi într-acesta chip s-au tipărit şi s-au diorthosit după ellinie pre limba rumâneascăSimeon Thessalonicensis; Stoicovici, Iordache, tipograf şi diortositor
1682Kereszt alatt nyögö magyar izraelnek hálá-adó és könyörgö imádsági, (...)Otrokocsi Fóris, Ferenc
ms4596.png.jpg1650[Psalmi versificaţi]-