Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67776

Title: Tălmăcire rumânească din tâlcuita învăţătură din 12 Articule ale credinţii (...) şi răspunsul lui Nichifor Theotoc contra Uniţilor
Authors: Nikephoros Theotokis, Sfânt
Keywords: Scrieri religioase;Biserica ortodoxă--Doctrine;Apologetică--Biserica ortodoxă;Biserica greco-catolică
Issue Date: 1829
Description: Nikephoros Theotokis, Sfânt. - Tălmăcire rumânească din tâlcuita învăţătură din 12 Articule ale credinţii (...) şi răspunsul lui Nichifor Theotoc contra Uniţilor. - Care acum intâiasi data sau dat in tipar, rumâneste / cu cheltuiala si ajutoriul cinstitilor si bine credinciosilor si râvnitorii folosului de obste al pravoslavnicilor crestini (...) Episcop al Ramnicului, Chiriu Chir Neofit. - Bucureşti : În tipografia de la Cismea, 1829. - 2 vol. ; 8° (19,5 cm.). - Însemnări. - Text în limba română cu caractere chirilice. - Partea a doua intitulat: Ale prea înteleptului si bine credincioslui Mitropolit, al Cazanului Chir Nichifor Theotoche dela Cherchire, Pravoslavnicul raspuns scris, si tiparit in Hal; In leat 1775. Iar acum sau [sic!] dat in stihuri spre folosul de obste al pravoslavnicilor. Pentru dajghinarea cea noao din Transilvania ce sa numestea unirii, si cine sunt dajghinatorii si pricinuitorii de dajghinare a Bisericii. Si pentru iscoditoriul al acestii uniri Decamil Tarigradenul sau defaimare asupra acestii uniri. - Partea 1. - [1] f, 49 p. - Partea 2. - 39 p.. - BRV III(1434) p. 662. - Prima parte a lucrării cuprinde comentariile celor 12 articole a religiei ortodoxe din Simbolul credinţei. Partea a douacuprinde în 100 de paragrafe argumentele împotriva dezbinării bisericii ortodoxe din Transilvania. Lucrarea aduce în atenţia cititorilor unele personalităţi care s-au făcut responsabile pentru înfăptuirea Unirii cu Roma, pentru dezbinarea integrităţii bisericii ortodoxe
URI: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67776
Appears in Collections:CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ - Régi román könyvtár - Old Romanian Books - Alte rumänische Bücher
Proiect MCVRO

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BCUCLUJ_FCS_BRV1434.pdf8.7 MBAdobe PDFView/Open
brv1434.jpg29.8 kBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item record View Statistics


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.