Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67763

Title: Învăţături hristianiceşti folositoare de suflet
Authors: Andrievici, Eftimie
Keywords: Scrieri religioase
Issue Date: 1823
Description: Învăţături hristianiceşti folositoare de suflet / Diorthositoriu şi purtătoriu de grijă Evthymie Andrievici. - Ediţia a 3-a. - Iaşi : Tipografia Sfintei Mitropolii, 1823. - [3] f., 100 p. ; 8° (18,5 cm.) Text în limba română cu caractere chirilice. - Acest volum provine din donaţia George Sion. Are legătură recentă. Volumul a mai avut două ediţii anterioare, prima a fost publicată la Snagov în anul 1700 în traducere lui Gheorghe Radovici. Pe foaia de titlu scrie „acum a doao oară tipărindusă”, deoarece mitropolitul Veniamin nu cunoştea existenţa ediţiei de la Viena din 1785, apărută cu titlul Învăţături creştineşti. Volumul începe cu o prefaţă a mitropolitului Moldovei Veniamin Costache către cititori după care urmează cuprinsul cărţii ce dezvăluie atenţia deosebită pe care o acorda mitropolitul literaturii teologice patristice, post patristice şi literaturii mai noi teologice. Textul prezintă teme de interes pentru orice creştin urmând subiectele cuprinse în orice catehism ortodox, însă sub forma de enunţului şi nu sub cea de întrebări şi răspunsuri ; teme precum „pentru credinţă”, „pentru moarte”, „pentru priimirea darului”, „pentru dumnezeiasca Liturghie” etc. La sfârşit se găsesc informaţii despre autorii volumului, respectiv referiri la traducător şi zeţari: „Diorthositoriu şi purtătoriu de grijă fiind, nevrednicul ierodiacon Evtimie Andrievici”, „Cătră toţi preaplecaţi rugători Vasilie Ioanovici Prubariu. Şi noi mai micii între cei supuşi, Ioann Pavlovici, şi Gheorghie, aşăzătorii slovelor.”
URI: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67763
Appears in Collections:CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ - Régi román könyvtár - Old Romanian Books - Alte rumänische Bücher
Proiect MCVRO

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BCUCLUJ_FCS_BRV1181.pdf194.13 MBAdobe PDFView/Open
brv1181.jpg34.95 kBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item record View Statistics


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.