Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67782

Title: Acelui întru sfinţi Părintelui Nostru Ioan Gură de Aur. Cuvinte şase pentru preoţie şi ale altor trei Sfinţi Părinţi trei canoniceşti epistolii împotriva simoniei, adecă a dării şi luării de bani pentru darurile ceale dumnezeieşti : Tălmăcite din limba elinească în limba românească, iar epistoliile şi în limba proastă grecească
Authors: Dionisie Lupu, Mitropolit al Ungrovlahiei
Keywords: Preoţie
Issue Date: 1820
Description: Acelui întru sfinţi Părintelui Nostru Ioan Gură de Aur. Cuvinte şase pentru preoţie şi ale altor trei Sfinţi Părinţi trei canoniceşti epistolii împotriva simoniei, adecă a dării şi luării de bani pentru darurile ceale dumnezeieşti : Tălmăcite din limba elinească în limba românească, iar epistoliile şi în limba proastă grecească ; Şi acum întâi tipărite cu blagoslovenia Preasfinţitului...Mitropolit a toată Ungrovlahia, chiriu Dionisie. - Bucureşti : Tipografia de la Cişmea, 1820. - [2] f., 168 p. : 26, 5 cm. - Textul în limba română scris cu caractere chirilice. - Prefaţă de mitropolitul Dionisie, mitropolitul Ungrovlahiei. - De la pp. 133-160, textul este pe 2 coloane, română şi greacă, cuprinzând epistola sfântului Vasile, episcopul Chesariei Capadochiei, a sfântului Tarasie şi a sfântului Ghenadie, episcopii Constantinopolului. - Lipsesc anexele descrise în B.R.V. - Legătură recentă. - BRV III (1074) p.330-331. - Ioan Gură de Aur, cunoscut şi sub numele de Ioan Chrysostom a fost arhiepiscop de Constantinopol, una din cele mai importante figuri ale primului mileniu creştin. . Tratatul său „Despre preoţie”, scris în cei şase ani de diaconat, este o capodoperă a literaturii patristice în care Sfântul Ioan Chrysostom scoate în evidentă sublimitatea Tainei Preoţiei. Traducerea în limba română a fost făcută de către mitropolitul Grigorie Dascălul, după ce s-a stabilit la mănăstirile Antim şi Căldăruşani în anul 1817, lucrarea văzând lumina tiparului în anul 1820 la Bucureşti.
URI: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67782
Appears in Collections:CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ - Régi román könyvtár - Old Romanian Books - Alte rumänische Bücher
Proiect MCVRO

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BCUCLUJ_FCS_BRV1074.pdf37.48 MBAdobe PDFView/Open
brv1074.jpg47.71 kBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item record View Statistics


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.