Skip navigation

CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ - Régi román könyvtár - Old Romanian Books - Alte rumänische Bücher : [404] Collection home page View Statistics

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 404
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
BCUCLUJ_FCS_BRV822_1813_0005.png.jpg1813Grammatikē Rhōmanikē ētoi Makedonoblakhikē skhediastheisa kai prōton eis phōs akhtheisa... = Romanische oder Macedonowlachische Sprachlehre verfaβt und zum ersten Mahle herausgegebenBoiagi, Mihail G.
BCUCLUJ_FCS_BRV771_1809_0003.png.jpg1809Măiestria ghiovăsirii româneşti cu litere latineşti; care sânt literele românilor ceale vechi, spre polirea a toată Ghinta Românească ceii dincoace şi ceii dincolo de Dunăre = Tekhnē tēs Rhōmanikēes anagnōseōs me Latinika grammata ta hopoia einai ta palaia grammata tōn Rhōmanōn ...Roja, Gheorghe Constantin
brv642.png.jpg1801[Slujba cuviosului Părintelui nostru Dimitrie dela Basarabov : carele să prăznuiaşte în 27 de zile ale Lunii lui Octombrie alcătuită de pre sfinţiia sa Părintelor Mireon, Kir Filaret, afară de Canoane şi de Troparele de la Hlavite. Lângă carea s-au adaos acum, şi Pătimirea Sf[â]ntului Mucenic Ioann Românul. Şi slujba sf[â]ntului M[u]c[e]nic Ioann de la Sociavă. Încă şi minunea Arhanghelului Gavriil din Adin (...)]-
brv610.png.jpg1797Sfintele şi Dumnezeeştile Liturghii a celor dintru sfinţi Părinţilor noştri, a lui Ioan Zlatoust, a lui Vasilie cel Mare şi a Prejdestşten<i>i-
brv1374.png.jpg1828Molebnik adecă carte cu rânduiala rugăciunilor (...)-
brv609.png.jpg1797Ceasoslov cu aşutoriul lui D[u]mnezeu-
brv552.png.jpg1792Cazanii : ce cuprind în sine Evangheliile tâlcuite ale Duminecilor de preste an, şi cu cazaniile sinaxariului praznicilor împărăteşti şi ale Sfinţilor celor Mari, a 12 luni de preste an. Care acum s-au tipărit (...) cu (...) toata cheltuiala prea sfinţitului mitropolit al Uggrovlahiei Kir Filaret. În sfânta episcopie a Râmnicului (...)-
ms1064.png.jpg1820Apostol ce cuprinde întru sine faptele şi epistoliile sfinţilor apostoli, care în fieştecarea zi în bisearică să propovăduesc-
brv564.jpg.jpg1793Hrisov Domnesc de aşezământ : ku legătură de blăstăm arhieresc, ca nici odinioară să nu să mai dea danie ţigani domneşti, adecă ursari şi lingurari, ori la ce obrază. Kum şi de alte bune rânduieli şi aşezămînturi a lor ce li s-au dat acuma spre păzirea obiceaiurilor şi a pronuminlor lor (...)Mihai, Şuţu, Voievod
brv1071.jpg.jpg1820Istoria lui Numa Pompilie al doilea craiu al RomiiFlorian, Jean-Pierre Claris de; Beldiman, Alexandru
brv1074.jpg.jpg1820Acelui întru sfinţi Părintelui Nostru Ioan Gură de Aur. Cuvinte şase pentru preoţie şi ale altor trei Sfinţi Părinţi trei canoniceşti epistolii împotriva simoniei, adecă a dării şi luării de bani pentru darurile ceale dumnezeieşti : Tălmăcite din limba elinească în limba românească, iar epistoliile şi în limba proastă greceascăDionisie Lupu, Mitropolit al Ungrovlahiei
brv1237.jpg.jpg1825Doao cuvinte ale sfântului Kassian Râmlenul pline de tot felul de folos duhovnicesc (...)Cassianus, Ioannes, Sfântul
brv1244.jpg.jpg1825Abeţedar greco-român : cu frumoase dialoguri, rugăciuni, legi moraliceşti, idei fiziceşti, geograficeşti, şi istoriceştiPleşoianu, Grigore; Librier, Gheorghe
brv1272.jpg.jpg1826Partea întâiu şi a doua a condicii criminaliceşti, ce s-au alcătuit în scurt pentru multa feliurime a faptelor criminaliceşti-
brv1306.jpg.jpg1827Culegere de înţelepciuneDarvari, Dimitrie Nicolae; Buznea, Iancu
brv1333.jpg.jpg1827[Întărirea anaforalei dată de Veniamin Mitropolitul Moldovei şi alte 70 persoane bisericeşti şi mireneşti, în Iaşi 9 aprilie 1827]Veniamin Costache, Mitropolit al Moldovei; Sturza, Ioan Sandul
brv1434.jpg.jpg1829Tălmăcire rumânească din tâlcuita învăţătură din 12 Articule ale credinţii (...) şi răspunsul lui Nichifor Theotoc contra UniţilorNikephoros Theotokis, Sfânt
brv1498.jpg.jpg1830Arithmetică sau Învăţătura socotelilor : acum întâia oară întocmită în acest chip pentru folosul tinerilor din Siminariul SocoliiTheodorescu, A.
brv1425.jpg.jpg1829Oglinda sănătăţii şi a frumuseţii omeneşti : mijloace şi leacuri de ocrotirea şi de îndreptarea stricăciunilorEpiscopescu, Ştefan Vasile
brv1412.jpg.jpg1829Dedicatia la instalatia mult strelucitului domn Nestor Ioanovics (...)Bota, Moisi
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 404