Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67778

Title: Culegere de înţelepciune
Authors: Darvari, Dimitrie Nicolae
Buznea, Iancu
Keywords: Morală
Issue Date: 1827
Description: Darvari, Dimitrie Nicolae. - Culegere de înţelepciune / scrisă în limba grecească de (...) Dimitrie Nicolau Darcar ; iar acum tălmăcită în cea rumâneascăde Iancu Nicolae Moldovean. - Bucureşti : la Privilegiata Tipografie, 1827. - 7, 129[-140] p. ; 17 cm. - Text în limba română cu caractere chirilice. - BRV III (1306), p. 531. - Cartea începe cu două prefeţe explicative: prima este cea a traducătorului, iar cea de a doua aparţine autorului. În prefaţă sa traducătorul îşi exprimă dorinţa de a dedica acest volum binefăcătorului său, mitropolitul Veniamin Costache, care l-a trimis la studii în Bucureşti: „Preasfinţitului duhovnicescului păstoriu mitropolit al Moldaviei k. k. Veniamin fiască închinăciune”. După mulţumirile adresate acestuia traducătorul Iancu Nicolae Moldovean (pe numele său adevărat Iancu Buznea), mărturiseşte că lucrarea sa nu urmează întru totul textul scriitorului grec Darvari şi enumeră modificările aduse la îndemnul unuia dintre profesorii săi de la Bucureşti, care l-a ajutat în această muncă: „Scriitorul grec adăogase la sfârşit oarecare regule pentru paza sănătăţii; dar eu văzând într-însele oarecare idee şi vorbe, care nu ar suna bine la urechile noastre, am luat îndrăzneala să le scoţ şi în locul lor am pus, după povaţa învăţătorilor miei, vreo câteva versuri morale ale dumnealui coconu Iancu Văcărescu, adecă Chibzuire şi rugăciune şi Tablele rumânilor, prin care ne îndemnă la unire şi iubire de patrie”. Cea de a doua prefaţă numită „Precuvântarea scriitorului” este cea a autorului, grecul de orgine aromână, cărturarul Dimitrie Nicolae Darvari, care vorbeşte despre conţinutul cărţii sale pe care o numeşte „Culegere de înţelepciune”. În continuare vorbeşte despre învăţătura pe care a adăogat-o, respectiv „versuri pentru paza sănătăţii, care se uneşte foarte tare cu fericirea omenească(...)”. Această ultimă parte a fost eliminată de traducător. Capitolele au titluri imperative impersonale „trebuie” sau „nu trebuie” să... De exemplu: Cap. 1 Trebuie cineva să se cuoască pe sineşi; Cap. 2 Trebuie să se cinstească cineva pe sineşi, etc. Volumul conţine în total 101 capitole urmate de versurile lui Ienăchiţă Văcărescu.
URI: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67778
Appears in Collections:CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ - Régi román könyvtár - Old Romanian Books - Alte rumänische Bücher
Proiect MCVRO

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BCUCLUJ_FCS_BRV1306.pdf13.69 MBAdobe PDFView/Open
brv1306.jpg22.51 kBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item record View Statistics


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.