Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67755

Title: Legiuire a prea înălţatului şi prea Pravoslavnicului Domn şi Oblăduitoriu a toată Ungrovlahia Io Ioan Gheorghie Caragea VV
Legiuirea lui Caragea
Authors: Caragea, Ioan Gheorghe, Domnitorul Ţării Româneşti
Keywords: Drept
Issue Date: 1818
Description: Legiuire a prea înălţatului şi prea Pravoslavnicului Domn şi Oblăduitoriu a toată Ungrovlahia Io Ioan Gheorghie Caragea VV ; Cu toată cheltuiala Dumnealor Constantin Caracaş, dohtor şi Dumnealui Răducanul Clinceanul biv vel stolnic şi dumnealui Dumitrache Topliceanul biv vel sluger. - Bucureşti : Tipărită în privileghiata Tipografie a dumnealor ot Cişmeaoa răposatului întru fericire Domn Mavrogheni, 1818. - [2] f., 104 p.,[3] f. : frontisp., il.,grav.,vig. ; 32,5 cm. Text în limba română cu caractere chirilice. - Însemnări. - Legătură recentă, cotor în piele. - Volumul reprezintă primul cod de legi al Ţării Româneşti, emise de domnitorul de atunci - Ioan Gheorghe Caragea (1812-1818). La acest cod au lucrat "doi boeri cu ştiinţă şi praxisale pravilelor": Anastasie Hristopol şi Nestor Craiovescu. Izvoarele folosite sunt menţionate în decretul de promulgare, aceasta fiind "adunată din împărăteştile pravile şi din pravilniceasca condică şi din obiceiurile pământului ce s-au urmat până acum". Printre aspectele vieţii reglementate de acest cod fac parte omorul, împărţit în "cugetat" (sancţionat prin pedeapsa cu moartea) şi "necugetat", furtul, falsificarea etc. În Moldova, în paralel cu acesta, a circulat Codul lui Calimah (1817), ambele fiind aplicate în cele două Principate până în 1865.
URI: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67755
Appears in Collections:CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ - Régi román könyvtár - Old Romanian Books - Alte rumänische Bücher
Proiect MCVRO

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BCUCLUJ_FCS_BRV983.pdf28.75 MBAdobe PDFView/Open
brv983.jpg88.66 kBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item record View Statistics


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.