Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67749

Title: Aghiazmatariu mic adecă Aleagere a rânduialelor celor mai de trebuinţă şi de nevoie preoţilor, scoasă din Molitvenicul cel mare
Aghiazmatariu mic
Keywords: Cărţi liturgice;Cărţi de rugăciuni
Issue Date: 1814
Description: Aghiazmatariu mic adecă Aleagere a rânduialelor celor mai de trebuinţă şi de nevoie preoţilor, scoasă din Molitvenicul cel mare. - Acum, de iznoavă deortosindu-să, s-au tipărit, adăogându-să şi cu alte rugăciuni trebuitoare. - Iaşi : în Tipografia Sfintei Mitropolii, 1814. - [2] f., 248 p. : grav., iniţiale ornate ; 19,5 cm. Text în limba română cu caractere chirilice. - Exemplar imcomplet: lipsă p. 249-250.. - Ex-libris tampon.. - BRV III (844), p. 94. - Lucrare publicată în timpul mitropolitului Veniamin Costache care a tradus şi tipărit multe cărţi neceseare bisericii şi învăţământului. Fila 2 recto-verso conţine „Însemnare de ceale ce să află întru această carte”, adică cuprinsul cărţii, după care încep rânduielile şi rugăciunile. Această carte bisericescă cuprinde slujbele sfintelor Taine şi ierurgiile săvârşite de preot la diferite trebuinţe din viaţa creştinilor. În cuprinsul cărţii găsim slujbele Sfântului Botez şi Sfintei Împărtăşanii. Cea mai mare parte a textului cuprinde rugăciuni şi rânduieli ale ierurgiilor. Printre aceste slujbe bisericeşti de binecuvântare şi de sfinţire a oamenilor şi a lucrurilor ce se săvârşesc în diferite împrejurări, le găsim pe cele ce trebuie săvârşite la naşterea copiilor, de la rugăciunea pentru prunc şi până la rugăciunile ce trebuie făcute femeii ce a născut, din prima până în a patruzecea zi; de asemenea la pierderea unei sarcini. Alte slujbe ale căror rânduieli se găsesc în această carte sunt cele ale binecuvântării casei (sau sfeştaniei), iertării de păcate şi alungarea blestemului, la împăcarea între oameni învrăjbiţi, la bolnavi, la săparea fântânii, la farmece, pentru cei ce călătoresc, rugăciuni pentru însănătoşirea vitelor etc. Se mai găseşte în acest volum şi un Canon de rugăciune al prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu şi un Cuvânt de învăţătură către preotul ce vrea să fie duhovnic. Ultima parte a cărţii se intitulează Sinaxar pe 12 luni, dar nu este o prezentare pe scurt a vieţilor sfinţilor sărbătoriţi de-a lungul celor douăsprezece luni ale anului, ci este un calendar creştin cu numele sfinţilor pe zile în cadrul fiecărei luni, o trecere în revistă a numelor de sfinţi pe zile, începând cu prima zi a anului bisericesc, 1 septembrie..
URI: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67749
Appears in Collections:CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ - Régi román könyvtár - Old Romanian Books - Alte rumänische Bücher
Proiect MCVRO

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BCUCLUJ_FCS_BRV844.pdf28.32 MBAdobe PDFView/Open
brv844.jpg34.77 kBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item record View Statistics


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.