Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67744

Title: Înfruntarea jidovilor asupra legii şi a obiceiurilor lor, cu dovediri din Sfânta şi Dumnezeiasca Scriptură, atâta din cea veche cât şi din cea noao acum întâiu întru acestaşi chip tipărită.
Authors: Neophytos Kavsokalivitet
Keywords: Creştinism;Iudaism
Issue Date: 1803
Description: Neophytos Kavsokalivitet Înfruntarea jidovilor asupra legii şi a obiceiurilor lor, cu dovediri din Sfânta şi Dumnezeiasca Scriptură, atâta din cea veche cât şi din cea noao acum întâiu întru acestaşi chip tipărită. / Neofit ; Cu blagoslovenia şi cu toată cheltuiala Preosfinţiei sale chiriu chir Iacov, Mitropolitul a toată Moldova. - [În Iaşi] : S-au tipărit de Ieromonahul kir Macarie şi de Gherasim Ierodiacon Tipograf, 1803. - [3] f., 175 p. ; 23 cm Text în limba română cu caractere chirilice. - Însemnări. BRV II(622) p.446. - Volumul se deschide cu o predoslovie (Înainte Cuvântare) şi se concentrează asupra relaţiei dintre creştinism şi iudaism. Autorul, fost rabin (,,eu care mai înainte am fost învăţătoriu întru jidovimeʼʼ ) s-a convertit la creştinismul ortodox. Pe parcursul celor patru capitole ale cărţii el încearcă să dovedească superioritatea creştinismului în faţa iudaismului: ,, Şi pentru că m-au miluit Hristos, de au biruit la mine nevrednicul rânduiala firii şi m-au scos de la întuneric la lumina Soarelui, ca să-i aduc mulţumire Mântuitorului meu, am scris cărticica aceasta, mică la vedere, dară socotesc a fi folositoare pravoslavnicilor, iubitorilor de ştiinţă şi râvnitorilor creştinătăţii, că sunt scrise într-ânsa, câteva taine mari ale jidovilor, spre înfruntarea şi ruşinarea lor, care de la răstignirea Mântuitorului şi până acum, de nimenea deplin n-au fost descoperite. Şi am aşezat-o în patru capitole, în numele Sfinţilor patru evanghelişti: Matei, Marcu, Luca şi Ioan, pe care i-au văzut Proorocul Iezechiel în chip de om, în chip de leu, în chip de viţel şi în chip de vultur: eu care mai înainte am fost învăţător întru jidovime, iar acum, prin mila Domnului meu Iisus Hristos, mă aflu creştin pravoslavnic.". - Document transpus integral în format electronic.
URI: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67744
Appears in Collections:CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ - Régi román könyvtár - Old Romanian Books - Alte rumänische Bücher
Proiect MCVRO

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BCUCLUJ_FCS_BRV662d.pdf37.51 MBAdobe PDFView/Open
brv662d.jpg62.03 kBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item record View Statistics


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.