Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67727

Title: Carte romănească de învăţătură duménece[le] preste a[n] şi la pra[z]nice împărătéşti şi la svă[n]ţi Mári : di în multe scri[i]turi tă[l]măcită
Carte românească de învăţătură
Authors: Varlaam, Sfântul, Mitropolit al Moldovei
Keywords: Scrieri religioase
Issue Date: 1643
Description: Varlaam, Sfântul, Mitropolit al Moldovei Carte romănească de învăţătură duménece[le] preste a[n] şi la pra[z]nice împărătéşti şi la svă[n]ţi Mári : di în multe scri[i]turi tă[l]măcită / de Varlaam Mitropolitul de ţára Moldóvei. - Iaşi : În tipáriul domnescu. În mănăstirea á Trei Steli [i.e. Trei Ierarhi], 1643. - [3], 384, 116, [1] f. ; 30 cm. Tipărit cu caractere chirilice. - Exemplarul cu cota Patrim. 93 este foarte deteriorat. - Lucrarea cuprinde predici la Duminici, Praznice Împărăteşti şi la Sfinţi mari. Pe versoul foii de titlu este tipărită stema Moldovei însoţită de "versuri la stemă": "Deşi vezi cândva sămnu groaznicu, să nu temiri cănd să arată putearnicu. Că putearnicul puteria-l închipuiaşte, şi slăvitul podoaba-l schizmeaşte. Cap de buaâr şi la Domnii Moldoveneşti, ca puteria aceii hieri să o socoteşti, De unde mari domni spre laudă şi-au făcut cale, de-acolo şi Vasilie Voievod, au început lucrurile sale. Cu învăţături ce în ţara sa temeliuiaşte, nemuritoriu nume pre lume ţie zideşte." Cartea are două predoslovii: "În prima din ele: «Cuvânt împreună către toată seminţia românească» «Vasile Voievod ( ...) Domn a toată ţara Moldovei» invocă «dar şi milă şi pace şi spăsenie» «pentru toată seminţia românească pretutindere ce se află pravoslavnici într-această limbă» şi arată că face «acest dar limbii româneşti».[...]" A doua predoslovie este a autorului. Cartea este structurată în două părţi. Prima cuprinde 54 de omilli "începând cu cele ale Triodului, urmate de cele ale Penticostarului şi apoi ale celor 32 duminici de după Rusalii." A doua parte cuprinde 21 de omilii la "praznicele lunilor de preste an, împărăteşti şi (l)a svenţi mari".
URI: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67727
Appears in Collections:CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ - Régi román könyvtár - Old Romanian Books - Alte rumänische Bücher
Proiect MCVRO

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BCUCLUJ_FCS_BRV45_1.pdf36.99 MBAdobe PDFView/Open
BCUCLUJ_FCS_BRV45_2.pdf36.54 MBAdobe PDFView/Open
BCUCLUJ_FCS_BRV45_3.pdf38.68 MBAdobe PDFView/Open
BCUCLUJ_FCS_BRV45_4.pdf40.11 MBAdobe PDFView/Open
brv45.jpg82.95 kBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item record View Statistics


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.