Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67702

Title: Critil şi Andronius : pre câte sau putut tălmăci noao capete pănă acum de pre limba greceáscă, pre limba nóastră moldovenească
Authors: Gracián y Morales, Baltasar
Clipa, Gherasim
Issue Date: 1794
Description: Critil şi Andronius : pre câte sau putut tălmăci noao capete pănă acum de pre limba greceáscă, pre limba nóastră moldovenească. - Iaşi : În typográfïia preosfiţïi sále, cea din nou făcută, în sfânta Mitropolie, de pópa Mihaláche şí de Gherásim Érodïácon typográfi, 1794. - [2], 108 p. ; 26 cm. Tipărit cu caractere chirilice. - Text paralel în limbile rusă şi română. - Reprezintă fragmente din romanul filosofic spaniol "El Criticon" al lui Baltasar Gracian, considerat una dintre cele mai influente opere din literatura spaniolă. Romanul a fost publicat în trei părţi, între anii 1651-1657, şi reprezintă viziunea despre lume şi viaţă a autorului. Traducerea în limba română a fost făcută de către Gherasim Clipa care traduce două din cele trei părţi ale operei. Primele nouă capitole din text sunt tipărite, sub titlul Critil şi Andronius, la Iaşi, în 1794, prin grija şi cu o prefaţă a lui Iacov Stamati. Traducerea ultimelor capitole (10-13) ale primei părţi şi partea a doua a romanului, cu excepţia capitolului al patrulea, se păstrează în două cópii manuscrise din 1840 şi, respectiv, 1827. Clipa a tradus romanul spaniol prin intermediul versiunii greceşti, apelând, poate, şi la versiunea franceză a textului sau folosind două traduceri greceşti din secolul al XVIII-lea.
URI: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67702
Appears in Collections:CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ - Régi román könyvtár - Old Romanian Books - Alte rumänische Bücher
Proiect MCVRO

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BCUCLUJ_FCS_BRV574.pdf60.3 MBAdobe PDFView/Open
brv574.jpg73.82 kBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item record View Statistics


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.