Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/47689

Title: Calendari românesc pe anul dela Cristos 1829
Authors: Niagoe, Ştefan P.
Keywords: Calendar
Issue Date: 1828
Description: Calendari românesc pe anul dela Cristos 1829 / lucrat de Stefan P. Niacoe. - Buda : cu Tipariul Crăeştii Tipografii, 1828. - 128, 16 p. : grav. ; 13 cm. Mai cuprinde: Scurtă ortografie a linbei daco-romană cu stremoşescile latinesci litere = Kurz verfasste Orthographie der Daca-Romanischen Sprache mit Latainischen Buchstaben Calendarul pe anul 1829, întocmit de Niagoe Ştefan P., cuprinde o dedicaţie către Georgiu Mucio, urmată de cronologie, sărbători, planete, eclipse şi partea calendaristică. Ca majoritatea calendarelor, cuprinde târgurile din ţară. Capitolul Dialogul seu vorbire intre invetiatoriu şi scolariu este o exunere privind istoria romanilor până la colonizarea Daciei. Pe paginile pare textul este tipărit cu alfabet latin şi ortografie etimologizantă, iar pe paginile impare cu alfabet chirilic. Capitolul Scurta ortografie a limbei Daco-Romană cu stremoşescile Latinescă litere este tipărit atât în limba română, cât şi în limba germană. La finalul cărţii sunt incluse 4 tabele caligrafice
URI: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/47689
Appears in Collections:CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ - Régi román könyvtár - Old Romanian Books - Alte rumänische Bücher
Proiect MCVRO

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BCUCLUJ_FCS_BRV1414.pdf46.19 MBAdobe PDFView/Open
brv1414.png449.88 kBimage/pngThumbnail
View/Open
Show full item record View Statistics


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.