Skip navigation

4. PERIODICE - Időszaki kiadványok - Periodicals - Zeitschriften : [99716] Community home page View Statistics

Logo

Sub-communities within this community

Logo

Aurora [50]

Razele aurorei

Logo

Calendariu pentru poporul romînescu pe anul ... [11]

Calendariu pentru poporul romînescu pe anul ... : întocmitu pe gradurile şi clima Transilvaniei, Ungariei, Ţărei Româneşti şi Moldaviei

Logo

Conferinţele Extensiunii Academice [3]

Asociaţia profesorilor de la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale Cluj

Logo

Curierul comercial şi industrial [1]

revistă economică pentru orientarea consumatorului român asupra pieţei polone

Logo

Curierul Pielei [45]

organ profesional pentru industria pielei, încălțămintei și comerțului de piele

Logo

Datina [45]

Logo

Dolgozó nő [436]

Családi tükör : Romániai magyar nők lapja

Logo

Epoca [1]

Logo

Erdélyi futár [132]

Din 1936: Transilvániai futár

Logo

Erdélyi Szemle [192]

Kolozsvári Szemle

Logo

Eroii [9]

Logo

Foia basericesca : organu pentru cultura religiosă a clerului şi a poporului [86]

Foia basericesca : organu pentru cultura religiosă a clerului şi a poporului. - An.1(1883)-An.4(1866). - Blaj, 1883-1886. - ; 23 cm.

Logo

Gazetă pentru câmp [2]

apare în fiecare sâmbătă ca supliment la Foaia Militară Streffleur în limbile germană, maghiară, cehă, polonă, română, croată şi ucraină

Logo

Geographisch-statistische Monatsschrift, hauptsächlich über die Oesterreichische Monarchie (1797) [1]

Mit allergnädigstem kaiserlichen Privilegium herausgegeben durch die Kosmographische Gesellschaft

Logo

Kolozsvári kereskedelmi és iparkamara jelentése kerülete, gazdasági, kereskedelmi, ipari és forgalmi viszonyairól [38]

Raportul Camerei de comerţ şi industrie: despre relaţiile economice ale circumscripţiei sale

Logo

Libertatea [1416]

Logo

Lumea noua [10]

gazeta seriosa si voiosa pentru toti si pentru tote

Logo

Lumină pentru toți : revistă pedagogică şi literară [25]

Dir. Eniu Bălteanu. - An.1(1885)-10(1894). - Bucureşti, 1885-1894

Logo

Országos törvényi és kormánylap Erdély koronatartományra nézve [303]

Foia legilor provinciale si a gubernului pentru teara de coroană Transilvania

Logo

Progres și cultură [41]

revista Asociației Învățătorilor Români din jud.Mureș

Logo

Renașterea [1070]

Logo

Sfatul [38]

Logo

Teatrul [21]

Logo

Tovărăşia [99]

Foaie economică, povăţuitoare la formarea şi conducerea de însoţiri economice, având poveţe pentru agricultură, meserii, negoţ şi pentru valorizarea productelor economice / ca adaus la Libertatea

Logo

Travaux du laboratoire de chimie anorganique et analitique de l’Université de Cluj [5]

Publicaţiunile laboratorului de chimie anorganică şi analitică a Universităţii din Cluj

Logo

Új élet [0]

Erdélyi figyelő / Művészet : Színház, zene, képzőművészet, film

Logo

Vasárnapi újság (Kolozsvár) [98]

Vasárnap : képes hetilap

Browse