Skip navigation

Revista istorică (1915-1946) : [111] Community home page

Logo

REVISTA ISTORICĂ Dări de seamă, Documente, Notițe. Publicată sub Auspiciile Casei Școalelor de N. Iorga, cu concursul mai multor specialiști.
Apare la București, lunar.


Bibliografie:
Hangiu Ion: Dicţionarul presei literare româneşti : (1790-2000. ). Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2004.

Browse

Collections in this community

1915 [8]

1916 [5]

1917 [2]

1918 [3]

1919 [6]

1920 [4]

1921 [4]

1922 [4]

1923 [4]

1924 [4]

1925 [4]

1926 [4]

1927 [4]

1928 [4]

1929 [4]

1930 [4]

1931 [4]

1932 [4]

1933 [4]

1934 [4]

1935 [4]

1936 [4]

1937 [4]

1938 [4]

1939 [4]

1941 [1]

1942 [1]

1943 [2]

1944 [1]

1945 [1]

1946 [1]

Discover

Subject
Has File(s)