Skip navigation

Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 23.
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1644Az aszszonyi nemnek nemessegéröl, méltoságárol és ditsiretiröl valo rythmusokKolosi Török, István
brv47.jpg.jpg1644[Şiapte taine a Besericii]-
brv45.jpg.jpg1643Carte romănească de învăţătură duménece[le] preste a[n] şi la pra[z]nice împărătéşti şi la svă[n]ţi Mári : di în multe scri[i]turi tă[l]măcităVarlaam, Sfântul, Mitropolit al Moldovei
brv39.jpg.jpg1640[Pravila] : [acesta iaste direptătoriu de leage, tocmealea Sfinţilor Apostoli, tocmite de 7 săboară ..]-
1646Articuli dominorum regnicolarum trium nationum regni Transilvaniae, et partium Hungariae eidem annexarum in generalibus eorum comitiis Alba Iuliae ad diem decimum primum mensis Martii, anno domini millesimi sexcentesimi quadragesimi sexti, indictis celebratis conclusi-
1643Papistak meltatlan üldözese a vallasert, mely e kérdésben magyaráztatik meg, ha szabad-é valakit (és nevezet-szerint a pápistáknak az euangélicusokat) erö-szakkal vallásra kénszeríteni? Kinek alkolmatosságával az-is szem-eleiben adatik, micsoda mesterségekkel és kénszergetésekkel szokták (most fö-képpen) a pápisták az euangélicusokat a magok vallására hajtani?-
1649Az részegesnek gyülölseges, utálatos es rettenetes állapottya, mely le rajszoltatot szinten ugy a mint vagyon, azoknak kedvekert, kikben még ez undok es otsmany reszegseg (mely minden gonosságnak gyökere, es minden joságnak rothasztoja) fészket nem vert, hogy azok ennek ektelen abrazattyat meg tekentven, meg rettennyenek es az halálnak utarol viszsza terjenekYounge, Richard; Diószegi Bónis, Mátyás
1643Froelich David, magyar országi astronomus kalendarioma, Christus Urunk születése után 1644 esztendöre, melly bissextilis, az az olly esztendö, melly minden negyedik esztendö után a Mátyás ugrását, avagy tóldalék napot elö-hozza és áll 366 napokból. Prognosis astrologica, avagy a tsillagoknak hathatoságából... való jövendölés az 1644 esztendönek... minémüségéröl... Magyar országra és Erdélyre szorgalmatossan alkalmaztatottFrölich, David
1648Froelich David magyar és rész szerént német-országi astronomus kalendarioma Christus Urunk születése után 1649 esztendöre. Magyar országnak és Erdélynek egéhez nagy szorgalmatossággal alkalmaztatott-
1643A sacramentomok ki-szolgaltatasanak, az hazasok és birák meg-esküttetésének és az bünböl meg-térteknek bé-vételének bizonyos módgya és rendi, melly mellé adattattak reggeli és estvéli szokot könyörgések-is az ecclesiának közönséges hasznáraPaksi K., György