Skip navigation

Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-100 of 188.
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
brv86.jpg.jpg1688Bibliia adecă Dumnezeiasca Scriptură a legei vechi şi a legei noao leageMilescu, Nicolae, Spătarul; Greceanu, Şerban; Greceanu, Radu
1670Vita di fra Gieremia VallaccoSeverini, Francesco
brv47.jpg.jpg1644[Şiapte taine a Besericii]-
brv62.jpg.jpg1652Engheniasmos sau Obnovlenie sau Târnosanie-
brv61.jpg.jpg1652Îndreptarea Legii cu D[u]mn[e]zéu care are toată judecata arhïeréască şi împărătéscă de tóate vini[l]i preoţe[şt]i şi mïrenéşti : Pravila a sfi[n]ţilo[r] ap[osto]li , acéale 7 să[boare] şi toa[te] céa[le] naméa[s]ti[c]e. Lâ[n]gă acea[s]tea şi ále s[f]. da[scăl]i á lumïí, Vasi[le] Ve[l], Timothe[i], Ni[kita], Nicoláe, theológia du]]mn[e]zee[şt]ilo[r] b[o]goslo[p]Daniil Andrean Panoneanul, tipograf diortositor
brv45.jpg.jpg1643Carte romănească de învăţătură duménece[le] preste a[n] şi la pra[z]nice împărătéşti şi la svă[n]ţi Mári : di în multe scri[i]turi tă[l]măcităVarlaam, Sfântul, Mitropolit al Moldovei
brv71.jpg.jpg1680Svânta şi Dumnezeiasca Liturghie a lui Sveatâi Ioan Zlatoust, a Marelui Vasilie şi a lui Sveatâi Grigorie Dvoeslov, ce şi Prejdesştenia să zice carea într-acesta chip (gândim) că acum întâi s-au dat în lumină (...)-
brv110.jpg.jpg1698[Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea sau giudeţul sufletului cu trupul] = [Kritērion ē dialexis tou sophou me ton kosmon ē krisis tēs psykhēs me to sōma]Cantemir, Dimitrie
brv65.jpg.jpg1673[Psaltire a Sfântului Proroc David pre limbă rumânească]Dosoftei, Mitropolit al Moldovei
1672Szem gyönyörüsegenek mertekletes siratasa, avagy halotti rövid elmélkedés, mellyet a jo emlekezetü ... Kalmar Kata aszszonynak, [...] Boros Jenei Istvan deak uramnak, [...] kedves feleségének szomoru temetésekor prédikállott [...] Köleseri Samuel, C. J. [...]Köleséri, Sámuel
1613Dess Hungarischen unnd Siebenbürgischen kriegswesens, was sich seidbero anno 1604 biss auff a[nno] 1607 inn der auss gestandner Rebelion mit dem Türcken Rebellen und ihrem anhang so sich wider das Hochlöblich Hauss Österreich, (...) : Appendix partis quartae Chronologiae Ungaricae, Das ist Warhafftige Aussführliche historische BeschreibungOertel, Hieronymus
1662Keskeny vt, mellyet az embernek elméjébe ütközö tsuda gondolatoknak akadékibol, háboru elmékedéseknek köveiböl és sok féle kételkedéseknek sürüjéböl a’ menyire lehetett, ki-irtott kegyelmes urunk néhai udvari praedikátora Papai P. Imre, mely mostan harmodszor ki-botsáttatottPápai Páriz, Imre
1671Sérelmes lelkeket gyógyító balsamomSzokolyai Anderko, István
1692La sacra lega contro la potenza ottomana : successi delle armi imperiali, polacche, venete, e moscoviteMutio, Michele Luigi
1641Inventaire de l'histoire generale des Turcs : ou sont descriptes les guerres, (...)en contre les chretiens, (...) Moldaves, Transsylvains, Valaques, (...)Baudier, Michel
1694Wunderbahrer Adlers-Schwung, oder fernere Geschichts-Fortsetzung Ortelii redivivi et continuati : das ist eine aussfuerliche Historische Beschreibung dess noch anhalten den Tuerchen-Kriegs, (...)Feigius, Johann Constantinus
1621Delle guerre et rivolgimenti del regno d'Ungaria e della Transilvania : con succesi d'altre parti seguitti sotto l'imperio di Rodolfo e Matthia Cesari sino alla creatione in imperatore di Ferdinando II arciduca d'AustriaTomasi, Giorgio
1698Curieuser Geschits-Kalender des Koenigreichs Ungarn und fuerstenthums Siebenbuergen-
1662Bekeseges türes ösztöne, avagy olly temetési rövid tanitás, melyben, hogy minden nével nevezendö keserves állapatokban, [...] és terhes nyomoruságokban minden keresztyennek békeséges turönek kellessék lenni, rövideden, vilagossan és hathatoképpen a’ Szent irásbol meg mutogattatik. Mellyet tött [...] Beszermenyi Mihaly deak uramnak szerelmes házas tarsának, Bör Kata asszonnak meg hidegedett teste el takaritásakor a’ debreczeni nagy temetöben ezer hat száz hatvan eggyedik esztendöben, Boldog asszony havának 10. napjánKomáromi Csipkés, György
1665Der Ungarischen Kriegs-Empörüngen : Fernere Historische BeschreibungOertel, Hieronymus; Meyer, Martin
1659De monarchia et sacra corona regni Hungariae centuriae septemRévai, Péter
1643A sacramentomok ki-szolgaltatasanak, az hazasok és birák meg-esküttetésének és az bünböl meg-térteknek bé-vételének bizonyos módgya és rendi, melly mellé adattattak reggeli és estvéli szokot könyörgések-is az ecclesiának közönséges hasznáraPaksi K., György
1679Holtig-valo baratsag, avagy mi modon kellessek az beteg, es halalra valt embert, avagy meg-sentencziazot bünöst segeteniTarnóczy, István
1672A Szent Biblianak o Testámentomi Könyveiböl edgybe szedegettetett ahitatos könyörgésekSzokolyai Anderko, István
1663Imago antiquae Hungariae : repraesentans terras, adventus et res gestas gentis hunnicaeTimon, Sámuel
1666Keseredet lélek tiszti, az az olly temetési rövid tanitás, mellyben mint kellyen magát viselni az Istennek atyai ostorát szenvedö, s’ a’ miatt meg-keseredett szivü lelkü embernek, az alatt az Szent irásbol eggyügyüven meg-jelentetik. Mellyet [...] Dobozi Jánosnak, [...] Dobozi Istvan vramnak [...] szerelmes fiának hoszszas nyavalyáin által költ hideg testének tisztességes el-takarittatásakor az élö hivek épületire és az szomoru szivek enyhitésere a’ debreczeni nagy temetöben tett a’ sir felett 1666 esztendöben Sz. Jakab havának 19-dik napján Comaromi C. György S. I. M. D. E. D. P.Komáromi Csipkés, György
1604Chronologia der Historische beschreibung aller kriegsempörungen unnd belagerungen der Statt und Bestungen auch Scharmusseln und Schlachten so in Ober und Under Ungern auch Siebenbürgen mit dem Turcken von A[nno] 1395 biss auff gegen wertige Zeit denckh würtig gescheben. (...)Oertel, Hieronymus
1688Description exacte des royaumes de Hongrie, et Dalmatie, etc. : Avec les principautés de Sevenberge, Walachie, Moldavie, et Bulgarie, leur villes et fortresses, tirée de plus expers ingenieurs des armées de l'empereur : et gravées en cuivreOrtelius, Abraham; Bouttats, Gaspar
1608Historia chronologica Pannoniae, res per Hungagariam et Transylvaniam, iam inde à constitutione regnorum illorum, usque ad inuictiss[imi] Rom[ani] Imp[erii] Rodolphum II. Hungariae regem Christianum XXXX et sereniss[imi] Sigismundum Bathorium, Transyluaniae Ducem,(...)Bry, Theodor de
1618Theatri præcipuarum totius mundi urbium. Liber sextusBraun, Georg
1664Compendium Historicum Res sub decursu Annorum 1657.58.59.60.61.62.63. In Hungaria et Transylvania, (...)-
1697Graduál unitarian-
1667Bornemisza Anna gazdasági naplója-
1677[Kolozsvári, kassai és debreceni ötvösmesterek mintakönyvei] = [Caiete de desene ale meşterilor orfevrieri din Cluj Napoca, Košice şi Debrecen]Tar, András; Gyergyai, Mihály; Feltmájer, Mihály; Gyepesi, András
1630Borbély-codex-
1607Szenterzsébeti Bogáthi-kódexBogáti Fazekas, Miklós
1662Várad várának az pogány török által megh szállásárul veszedelmes állapottárul, (...)Szalárdi, János
1673Orthodoxa diatribeMartonfalvi, György
1684Uj és ov kalendariom Christus Urunk születése után valo 1685. esztendőre-
1666Disputationum theologicarumanti socinianarum compendium, habitarum in illustri Academia Lugduno-Batava, praeside Johanne Hoornbeek, S. S. Theol. Doct. professoreRimaszombati, Mihály
1638Szép historia egy pharisaeus és egy publicanusnak imádságokrol, melyben mind a maga hivöknek és az maga megismérteknek könyörgések, rövid válasszal meg iratikRákosi, András
1646Varas vegezesi MDCXXXVI. II. Ian, mellyeket minden ez varasnak lakosa, ha nem maga jo indulattyábol, az megh irt poenák alat, meg tartani köteles, Istennek tisztessegére-
brv39.jpg.jpg1640[Pravila] : [acesta iaste direptătoriu de leage, tocmealea Sfinţilor Apostoli, tocmite de 7 săboară ..]-
bmv1764.png.jpg1624Christliche Leichpredigt vom Creutz vnd Leiden aller frommen Christen, bey Leichbegengnis weiland des ehrnvesten und fürnemen H. Andreas Bocken, gewesen trewen Officirers bey dem Einnemer Ampt, und der O. Verleger des Kupfferhandels Verwaltung in Neusoll, auch Bürgers daselbst, welcher den 12. Septemb. Anno 1624. in Gott sanfft und selig verschieden und folgends den 14. Sept. auff der Schlosskirchen ehrlich zur Erden ist bestattet wordenPinnerius, Joannes; Bock, Andreas
1643Catechismus religionis Christianae compendiose propositus et sacrarum literarum testimoniis confirmatus, (...) = Catechismus, az az a keresztyeni vallasnak és hütnek rövid kerdésekben és feleletekben foglaltatott, szent irásbeli bizonysagokkal megh erössittetett summája avagy veleje, (...)Alsted, Johann Heinrich
1649Cristus Urunknak Szent Peterrel valo beszelgetese, [...] szerzettetett Nyul Conradus általGyirva, Vencel
1667O es uj kalendariom Christus Urunk születése utan valo 1668 bisextillis esztendöre, (...)-
1649Disputationum ethicarum vicesima, quae est quinta de virtutibus intellectualibus,et in specie de prudentia judiciaria et deliberativaRanft, Matthaeus
1640Praxis pietatis az az kegyesség-gyakorlás, melyben bé-foglaltatik, mint kellyen az keresztyén embernek , Isten és a maga igaz isméretiben nevekedni, életét naponként az ö felelmére intézni, csendes lelki-ismérettel költeni, és futásának eltöltése után boldogul végezniBayly, Lewis; Medgyesi, Pál
1627Rotterdami Rézmannak az keresztyén vitességet tanito kezben viseleo könyvecskeieSalánki, György
1681Szent David királynak és profetanak mas-fel száz Soltari : a francziai noták és versek szerintSzenczi Molnár Albert
1686Új és o kalendariom, Christus születése után való 1687. esztendőre : melly Magyar országra, Erdélyre és egyéb tartományokra alkalmaztatott Neubarth Janos theologus és astrologus által-
1685Uj és o kalendariom, mellyet Kracker Bernard szerint Christus urunk születése után MDCLXXXVI esztendöre irt és mostan is Magyarorszagra, Erdélyre s egyéb szomszed tartományokra alkalmaztatott Neubarth Janos, theologus és astrologus-
1664Tyrocinium logicum seu brevis et perspicua totius logices explanatio: primò quidem, privatis quorundam usibus adornata, nunc vero publicis, Juventutis Scholasticae commodis donataHutter, Georgio
1643Az eggyes életnek kedvetlen és káros voltárol, az társal valonak gyönyörüseggel tellyes hasznárol, s az io gazdaaszszonynak ditsiretiröl iratot versek az Fariseus és Fukar enekek notaiara ; Ezek mellé adatott Az kakasrol vött hasonlatossagban á papok tisztiröl valo enekisKolosi Török, István
1675Kegyes vitez avagy a nehai felseges sveciai kiraly Gustavus Adolphus ritka példáju kegyes eletének, lelki s testi szabadságért való dicsiretes hadakozásának, győzedelminek, a Luczen-nél lött diadalmas harczon valo szomoru el esésének és Scecia-nak Holmia nevü anya városában gyászos pompával lött temetésenek rövid historiaja, (...)-
1685Mennyei tarhaz kulcsa, avagy oly idvesseges együgyü elmékhez alkalmaztatott imádságok, mellyekkel minden szükségben lévü együgyü emberek, az Isten kegyelmes tárházában bé-mehetnekSzathmárnémethi, Mihály
1683Uj és o kalendariom, Christus urunk születése után való 1684. bissextillis esztend. : melly mostan is Magyar országra, Erdélyre, és egyéb szomszéd tartományra alkalmaztatott, Neubarth Janos theol. és astrol. által : es az eddig ki-hagyattatott, nevezetes viselt dolgok, a Crónikában bé téttetének-
1637Tizenket idvösseges elmelkedesec, mellyekben szép ahittatos és buzgosagos könyörgésec vadnak foglaltatvan, (...) melyek elsőben Philep Kegelius D. altal deakul irattatacDebreceni, Péter
1656Igaz és tökeletes boldogsagra vezerlö ut, avagy bé-menetel a hitre, (...)Petkó János
1683Üstökös csillag, avagy olly edgyügyü rövid elmélkedés, mellyben meg-mutogatódik, (...) micsoda itéletekben kellyen lenni kinek-kinek az üstökös csilagok felölKisztei, Péter
1656[Az] h[avasalf]öldi har[tzrol] valo [histor]iaKőröspataki János
1677Uj és o kalendariom, Christus Urunk születése után való 1678 esztendőre, (...)-
1627Kalendarium : Christus Urunk születese utan az 1628. esztendöre-
1646Lelki temjénező, melyben a szüv-béli kegyes buzgoságnak tüzétöl fel gyulasztatott áhitatos könyörgésnek kédves illatu füstöletivel az Istennek rettenetesen fel-gerjedt haragja engeszteltetik, és az ö töle ki jövt sürüven öldöklö tsapás a holtak és élök között állo hivektöl enyhitgettetik-
1656Az fenyöfanak hasznos voltáról, és a sendely tsinálóknak kellemetes és hasznos munkájokról-való historiaOroszhegyi Mihály
1671Elementae grammaticae Latinae : pro recta scholasticae, juventutis institutione, ex praecipuis grammaticorum praeceptisMolnár, Gergely
1678Kalendarium, Chrisztus urunk születése után való 1678 esztendőre-
1681Uj és o kalendarium, mellyet Christus születése után való 1682. irt, Neubarth Christoph : es most is Magyar országra, Erdélyre és egyéb tartományokra alkalmaztatott-
1676Der neue und alte Allmanach auff das Jahr nach der Menschwerdung Jesu Christi 1677., (...) gestellet von Chrsitoph Neubarth Bol. Sil.-
1651Az fortunatusrol iratott igen szep nyajas beszed. Könyvetske miképpen az ö erszényéhez és kévánnt kedves süvegetskéjéhöz jutván és több történt dolgairol-
1681Mennyei tárház kulcsa, avagy olly ivességes együgyü elmékhez alkalmaztatott imádságok, mellyekkel minden szükségben lévő együgyü emberek, az Isten kegyelmes tarhazaban be mehetnek : mellyet szedett a szent iras szavaiból, s most meg bővittetett imádságokkal s énekekkel és elmélkedésekkelSzathmárnémethi, Mihály
1680Lelki bölcseségre tanito oskola, mellyben az Istenhez való igaz meg-térésnek bölcs tudományát s idvesseges gyakorlásának rendit és módgyát, világos kérdések s feleletek által, (...)Csúzi Cseh Jakab
1670Uj és o kalendariom Christus urunk születése után valo 1671. esztendöre, mellyet most-is magyar és Erdély országra, és egyéb szomszéd hellyekre alkalmaztatott Neubart Christoph theologus és astrologus-
1672Füge fiszek, mellyben öt tojások vannak, azaz: üt-féle dolgokban tébolygó elmének utban igazitásaMarosi István
1641Iustus Lipsiusnak az alhatatossarol irt ket könyvei, (...)Laskai, János
1669Enochnak Istennel valo mindennapi járása, azaz ama ritka példáju, fejedelmi embernek, méltóságos grof Rhédei Ferencz Uramnak, (...) halál által meg-hidegedett teste, minek elötte szomorú, s gyászban bé-borult udvarátul, meg-indittatnék, az Huszti várban valo el-takaritásra, (...) / az udvarhaznál elöl-beszélgetet; de annak utanna meg-jobbitott, (...) s ki-adott Czeglédi IstvánCzeglédi, István; Szántai Poóts, István; Görgei P., Pál; Eszéki, István; Pósaházi, János
1676Uj és o kalendariom, Christus Urunk születése után valo 1677 esztendöre-
1679Confessio et expositio fidei Christianae, azaz az keresztyéni igaz hitröl való vallás-tétel : mellyet elsöben Helvetiában irtanak és bé-vöttenek: annak utánna 1567 esztendöben Magyar-Országban-is javallottanak, bévöttenek és mind ez ideig sok ecclesiakban meg-tartottanak-
1632Decas epigrammatum sacrorum, de adventu, nativitate, circumcisione, et sacro Nomine Domini nostri Iesu Christi, devota mente conceptorum: ac loco strene , in symbolum gratitudinisBornemisza, Stephanus
1671Epitomes praeceptorum rhetoricae, in usum classicorum inferiorum ex institutionibus rhetoriciscollectaDieterich, Konrad
1635Kalendarium az 1636. esztendöre, Christus Urunk születese utan, a melly bissextilis. K. David Frölichtöl az Magyar és Erdély országi meridianusra alkalmaztatott-
1673A sürü kereszt-viselések habjai közt csüggedezö leleknek lelki batoritasa, avagy olly szent irason fundáltatott, s abbol ki-szedegettetett lelki flastrom, mellyel az Isten atyai látogatása, dorgálása és vesszeje miatt el-senyvedt szerelmesi, (...) sebeit orvosollya s békötözi, (...)Tolnai Szabó, Mihály
1672Falsitas toti mundo detecta. Seu: refutatio trium argumentorum, (una cum eorundem complemento) quibus Georgio Barsony, episcopus titularus Varadiensis, ostendere conatur, sacram caesaream regiamque majestatetm non obligari tolerare in Hungaria religionem evangelicorum-
1671Johannis Buchleri Elegantiarum regulae. Lectissimis scriptorum, maximae Ciceroni exemplis illustratae : Omnibus eloquentia candidatis apprimae observatu necessariae: antehac fuse et indigestim ab authore traditae: nunc vero contractae et ordinae alphabetico digestaeBuchler, Johann; Rheter, Franz
1672Libellus elegantissimus qui inscribitur Cato de praeceptis vitae communis-
1680Uj és o kalendarium, mellyet Christus születése után való 1681. irt, Neubarth Christoph : és most-is magyar országra, Erdélyre, és egyéb tartományokra alkalmaztatott-
1676[Szent had, az az lelki s testi szabadságokért fegyvert vont vitezek tüköre, avagy ollyan idvességes Szent Irasbul öszve szedegetettetett lelki tanács, a melyben az igaz hadakozásnak bizonyos okai, igaz módgyai, hasznos végei, rövideden egyben szerkeztettettenek. (...)]Tolnai Szabó, Mihály
1679Lilium humilitatis, azaz a nyomorúságoknak tövisse köziben bé-vettetett Isten anyaszentegyházának maga meg-alázása és keserves siralma, mellyet az üldöztetésének idején, (...) eképpen botsát-fel az anyaszentedgyház magas meny-országábanTécsi Joó, Miklós
1681Kegyes lélek vezér tsillaga, Istennel otthon, s uton valo járásábanSzőnyi Nagy, István
1682Kereszt alatt nyögö magyar izraelnek hálá-adó és könyörgö imádsági, (...)Otrokocsi Fóris, Ferenc
1676A kegyes léleknek, lelki vigasztalást szerzö idvesség paissaPerneszi, Zsigmond
1679Mennyei tar-haz kulcsa, avagy oly idvösséges egy igyü elmékhez alkalmaztatott imádságok; mellyekkel minden rendben, karban, nyomorúságban lévö egigyü emberek az Isten kegyelmes tar-hazaban bé-mehetnekSzathmárnémethi, Mihály
1681Kisded gyermekeknek való catechismus, az az rövid kérdések és feleletek által való tanitas, az keresztyéni hitnek fö ágazatirólSiderius, János
1675Diarum theologicum sive Universa theologia, viginti decadibus aphoristice, (...) : in usum scholae UdvarhellyiensiEszéki, István
1673Magyar Aesopus, az az Aesopusnak egesz elete es fabulai : mellyet görög nyelvböl deakra, deakbol németre, és németböl magyar nyelvre forditottak, es rövid, de hasznos magyarázattal és illendö figurákkal-is meg-ékesitettek-
1651Psaltirea ce să zice Cântarea a fericitului proroc şi împărat David : cu cântările lui Moisi şi cu suma şi rânduiala la toţi psalomii-
1696[Ciasloveţ car' are întru sin' slujba de noapte şi de zi]-
1690Catholicus valasz az esavitak eretnek kérdésére: hol volt Lutherus elött az igaz vallás avagy anya sz. egyház? : az pápisták között szorongatásban lévö minden evangelicus keresztényeknek Ao. 1627.. Roevid és fundamentomos tracta, mellyböl a kegyes olvasó a romai és evangelica ecclesiakrol itiletet tehet, (...). A papista vallasra hajlott lutheranusok lelkek isméretinek kinnyaMeisner, Balthasar; Mayer, Johann Fridrich; Hunnius, Nicolaus; Petrőczi, Kata Szidónia
1691Az néhai tekintetes, nag[yság]os vitéz urnak Gyarmati Balassa Balintnak és amaz jó emlékezetű Rimai Jánosnak; igaz haza fiainak, és a magyar nyelv két ékességének istenes énekiBalassi, Bálint; Rimay, János
Results 1-100 of 188.