Skip navigation

Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-70 of 70.
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
brv1479.jpg.jpg1581[Evanghelie cu învăţătură]-
1561A Szent Pal apastal levelenec, mellyeket a Colossabelieknec irt predicacio szerent valo magyarazattyaMelius Juhász, Péter
1586[Énekeskönyv]-
1568[Sbornic slavonesc]-
1561[Evangheliar românesc]-
1596Disputatio secunda de causa efficiente iudicii, et praecipue de iudicis definitione, divisione, causa efficiente, subiecto et obiecto : ex Obrechtianis scholis libri primi de iudicijs, tam ex veteri, quam novo, moribus et imperij ordinationibus recepto et approbato iure desumpta, et in inclyta Argentoratensium Academia publici exercitij causaObrecht, Georg
1596Pannoniae historia chronologica : res per Ungariam, Transylvaniam iam inde a co[n]stitutione Regnorum illorum, usque ad invictiss. Rom. im. Rodolphum II. Vngariae regem christianum 40. et sereniss. Sigismundum Bathorium Trans. etc ducem, maxime vere hoc bello gestae: Vitae item actaet victoriae reliquorum eius belli procerum, (...)Lonicer, Johann Adam
1529Tredecim articuli fidei Iudaoerum. Item, compendium elegans historiarum Iosephi, complectens. Acta LXX. Interpretum Gesta Machabeorum. Facta Herodum. Excidium Hierosolymitanum. Item, Decem captivitates IudaeorumMaimonides, Moses; Münster, Sebastian
1559Az vrnac vaczoraiarol valo közenséges keresztyéni vallás, mellyet a keresztyéni tanitóc mind egész Magyar Országból s mind Erdélböl a vásárhellyi szent sinatba töttéc es kiattác a Christus Iesus szentegyházánac épitéssere, MDLIX esztendöbe Mind szent napianMelius Juhász, Péter
1558Apologia adversus maledicentiam et calumnias Francisci Stancari, iussu et voluntate omnium docentium coelestem doctrinam incorrupte in ecclesiis Transylvanicis conscripta. Per ministros ecclesiae Claudiopolitanae in eadem Transylvania.Dávid, Ferenc
1586Epicedion de morte viri et doctrina et pietate egregie excvlti Ioannis Femmigeri Leskircheri, rectoris scholae Clavdiopolitanae fidelissimi, a. D. 1586. 27. die Iulij defunctiSzilvási, János
1591Aspasia aszszony dolga és az io erkölczü aszszonyoknac tüköreBogáti Fazekas, Miklós
1564Cîntece bisericesti-
1570Hálo, mellyel a meg testessült ördeg a papa Antichristus Hispaniaba az együgyü jambor keresztyéneket, az evangeliomnac követöit, (...) meg fogja és, (...) meg öli, (...) a meg vackitot fejedelmec általHeltai, Gáspár; Gonzalez de Montes, Reginaldo
1567Institutio de syllabarum et carminum ratione ex optimorum grammaticorum prolixioribus praeceptis in breve compendium, iuventutis causa, contracta a Petro Carolino scholae Claudiopolitanae rectoreKárolyi, Péter
1562ČetvoroblagověstieCoresi
1557OsmoglasnikCoresi
1577Az Fortunatusrol valo szép historia, énec szerént szerezve ...-
1595L'Ungheria spiegata da Gio. Nicolo Doglioni que chiaramente si leggono tutte le cose successe in quel regno, da che prima sù cosi nominato, fino all'anno corrento 1595 : con la tavola copiosissima di tutto quello, che di degno et di memorabil vi si legge : e nel fine un catalogo di tutti i re che u'hanno regnato con i suoi tempi et millesimi : et insieme la figura in disegno distinsa et particolare di tutte le città, castelle et luoghi di quelle regioniDoglioni, Giovanni Nicolò
1598L'Ottomano : dove si dà pieno ragguaglio non solamente della potenza del presente signor de'Turchi Mehemeto III, (...)Soranzo, Lazzaro
1534Der Hungern Chronica inhaltend wie sie anfengklich ins land kommen sind mit anzengung aller irer könig und was sie namhfftigs gethon haben-
1577Historia de obsidione decennali antiqvissimae et excelsissimae vrbis Troianae atqve rvina memorabili etc. = Regi es hires neves Troia várasánac tiz esztendeig valo meg szallasáról és rettenetes veszedelmerölHunyadi, Ferenc
1577Szep historia az tökélletes aszszonyállatokról, melly az Plutarhusból forditatot magyar nyelwreBogáti Fazekas, Miklós
1555Dialysis scripti Stancari contra primum articulum synodi Szekiensis, qui de doctrina controvertiturDávid, Ferenc
1592Az nagy Castriot Györgynec, kit a töröc Szkenderbégnec hiuot, ki Hunyadi Iánossal két felöl vit az törökre, külömb külömb czoda szerenczéuel, vitezi dolgainac historiaya hat reszben ... Mostan vyolan, az authortól által oluastatuán és meg corrigáltatuán ki nyomtattatotBogáti Fazekas, Miklós
1580Historia Josephusbol oeszve szedegetet, summa szerént, az Jerusalem várassanac veszedelméröl, Titus Vespasiánustól az mint meg vétetet az sidóknac nagy szörnyű romlássockal ...Szegedi, András
1572Kalendarium az 1573. esztendőre Jacobeus Sztaniszlótól [resursă electronică]Jacobeius, Stanisław
1599Régenten az romai fö aszszonyoknac cifraság tilalmaról valo perlödésec az tanacz elötCsáktornyai, Mátyás
1577Salamon kiralynac, az David kiraly fianac Markalfal valo trefa beszedeknec röuid könyue-
1577Ester dolga-
1574[Tetraevanghel slavon]-
1538Calendarium magiar nielwenSzékely, István
1549At tiz parantsolatnac ah hit agazatinac, am mi at[y]áncnac aes ah hit petsaetinec röviden valo mag[y]arázatt[ya]Dévai Bíró, Mátyás
1550Cathechismus minorHeltai, Gáspár
1570[Psaltirea românească]-
1557Pub. Terentii Aphri comoediae sex. Post omnes omnium editiones summa vigilantia recognitae. Accesserunt succinta scholia et ergumenta in singulas scenasTerentius, Publius Afer
1582Arithmetica, az az az számvetésnek tudomania mel forditatatot Gemma Frisius arithmeticaiabol magiar nielvre az calcularis szamveteses szep rövid ertelemmel kiadatatot-
1589Az eltnek kutfeye, meliböl folinak nag böüseggel bizonyos igeretök, a megkeseritetöt szüveknek vigaztalasara-
1593Nomenclatura seu dictionarium Latino UngaricumSzikszai Fabricius, Balázs
1552Rudimentorum Cosmographicorum Ioan Honteri Coronensis libri III.Honterus, Johannes
1570[Evangeliumok es epistolak]Heltai, Gáspár
1567Epithalamium inhonorem nuptialem magnifici ....-
1580Rövid irás, melyben meg bizonyettatic, hogy a papa nem Antichristus, de azok akik ütet annac nevezic, az Antichristusnac tagjaiTelegdi, Miklós
1586Az mi Uronc Iesus Christusnac uy testamentoma avvagi frigie : görögböl magiar nielvre fordittatot, (...)Félegyházi, Tamás
1552A reszegsegnec es tobzodasnac veszedelmes vóltárol valo dialogusHeltai, Gáspár
1592Ez vilagi nagi soc zürzavarrol valo enek : az Toldi Miklos éneke notayaraBogáti Fazekas, Miklós
1577Salamon kiralynak az David kiraly fianac Markalfal valo tréfa beszédeknec rövid könyve-
1554Cronica. Tinodi Sebestien szörzese. Elsö reszebe Ianos kiral halalatul fogva ez esztendeig Dunan innet Erdel orszaggal löt minden hadac veszödelmec, revidedön szep notakval enökbe vadnac, mas reszebe külömb külömb idökbe es orszagokba löt dolgok vannacTinódi, Sebestyén
1578[Parvus Catechismus]Canisius, Petrus, Sfânt
1582Iudicium magyar nyelven, az eghi czilagoknak forgasábol, az idökre valo számtartásval egyetemben, Christus Wrunk születése után 1583. esztendöre ; Prognosztikon az eghi chilagokbol Christus Urunk születése után 1583 esztendöreSlovacius, Petrus
1568Aeqvipollentes ex Scriptura Phrases, de Christo filio Dei ex Maria nato figuratae, quas si quis intllexerit, et in numerato habuerit, ad multa intelligenda in scripturis iuuari poteritBlandrata, Giorgio
1598O es uy kalendarium : Christus Urunk születése utan 1599 esztendöre-
1543Andreae Vesalii Bruxellensis, ... suorum de humani corporis fabrica librorum epitomeVesalius, Andreas; Kilian, Lucas; Michelspacher, Stephan
1554Icones mortis : duodecim imaginibus praeter priores totidemque inscriptionibus, praeter epigrammata : qvae his addita sunt, sequens pagina commonstrabitCorrozet, Gilles
1589Az kopaszsagnac diczireti-
1597Iephta sive tragoedia Iephte, ex Georgio Buchanano Ungaricis versibus reddita in gratiam spectabilis ac magnifici D. D. Francisci Kendi de Rhadnot, filiolaeque, eiusdem festivissimae Sophiae Kendi : ad notam LucreitaeIllyefalvi, István
1584Soc fele neveknec magyarazattyaIlosvai Selymes, Péter
1592Az Aesopus eleteröl, erköltseröl, minden fö dolgairol es halalarol valo historiaLaskai, János
1574Cancionale, az az Historias enekes könyv : mellyben külemb külemb fele szép löt dolgoc vadnac nyomtatva, a magyari királyokról, és egyeb szép löt dolgokról, (...)Heltai, Gáspár
1574Cancionale, az az Historias enekes könyv : mellyben külemb külemb fele szép löt dolgoc vadnac nyomtatva, a magyari királyokról, és egyeb szép löt dolgokról, (...)Heltai, Gáspár
1577Historia ex Parteny Nicenensis : de amatorys affectionibus collecta / [Szakmári Fabricius István]. - Colosvárat [Cluj-Napoca] : Heltaj Gaspárné mühellyében, 1577. - [12] f. : iniţ. orn. ; in-4 (19 cm.)Szakmári Fabricius, István
1580Iudicium magyar nyelven, az eghi czillagoknak forgásokrol, és idöknek számtartássokról, ez 1581. esztendöre, mely embolismalisnak mondatik, 13 vy hóldval ; Prognosztikon, az az az egeknek forgásábol valo itélet ez embolismalis eztendöre, melynek 1323. uysága vagyonSlovacius, Petrus
1581Egy néhány jeles okai mellyekert Telegdi Miklos Pechi püspöc nem veheti es nem akaria venni Luter Martonnac es az ü maradekinac tudomanyat-
1596Argumenta de persona Christi-
1586Ophnos ecclesiae Debrecinae, de morte clarissimi theologi dn. Felegihazii Debrecini, patriae pastoris laudatissimi, inter medias preces hora 9. vespertina, diei decimi sextiveteris Ianuarii placidissime expirantisGyulai, János
1545De afflictione, tam captivorum quam etiam sub Turcae tributo uiuentium Christianorum, cum figuris res clarè exprimentibus, (...) : additis nonnullis lectu dignis, linguarum Sclauonicae et Tutcicae, cum interpretatione Latina libellusGeorgijević, Bartolomej
1545Epistola exhortatoria contra infideles, ad illustrissimum Principem Maximilianum Archiducem AustriaeGeorgijević, Bartolomej
1553Vigasztalo könyvetske kereszttyeni intessel es tanitassal, miképen kellye(n) az embernec készülni keresztyéni es bodog e világbol valo kimulásához, külemb külemb keresztyén tanitóknac irásokbólHeltai, Gáspár
BCUCLUJ_FCS_BMV_378_00002_0004.png.jpg1565Biblianac második része, mellybe e következendö szent irásnac historiás könyvei vadnac be foglalua, tudni illik: 1. Iosue hertzegnec könyue, 2. A birákról valo könyue, 3. A Ruth asszonnac könyue, 4. Samuelnec elsö könyue, 5. Samuelnec másodic könyue, 6. A királyokról valo elsö könyw, A kiralyokról valo másodic könywHeltai, Gáspár
BCUCLUJ_FCS_BMV305.png.jpg1560Soltár, az az Szent Davidnac, es egyeb prophétaknac psalmusinac, avagy Isten dichireteknec könyve : szép summátskáckal es rövideden valo aertelmöckelHeltai, Gáspár
Results 1-70 of 70.
  • previous
  • 1
  • next