Skip navigation

Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-71 of 71.
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2006Ilegimitatea în Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea : contribuţii statistico-demograficeBolovan, Ioan; Bolovan, Sorina Paula
1991Cercetările de demografie istorică a Transilvaniei (1945-1990)Bolovan, Ioan; Bolovan, Sorina Paula
2000Considerations on the Romanian-Hungarian negotiations held in the summer of 1940Bolovan, Ioan
2000Romii din Transilvania în a doua jumătate a sec. XIX-lea : aspecte statistice şi demograficeBolovan, Ioan
2011Societate, biserică şi cultură în epoca modernă : aspecte privind asociaţiile culturale regionale româneşti şi slave din Monarhia HabsburgicăBolovan, Ioan
2001Sguardo sulla demografia storica della TransilvaniaBolovan, Ioan; Bolovan, Sorina Paula
1993Historical demography in Romania : a selected bibliographyBolovan, Ioan
2003Probleme demografice transilvănene reflectate într-un episod al relaţiilor diplomatice româno-germane (1942)Bolovan, Ioan; Bolovan, Sorina Paula
2007Societatea civilă românească din Arad în timpul DualismuluiBolovan, Ioan; Bolovan, Sorina Paula
1995Regional cultural associations among the Romanians of Transylvania, 1861-1914Bolovan, Ioan
2008Le interferenze rumeno-italiane nella questione ebraica nella Romania degli inizi del XX secoloBolovan, Ioan
2013Evoluţia demografică a comunei Runcu Salvei în secolele IX-XXBolovan, Ioan
2002Vasile Stroescu dans la conscience publique de TransylvanieBolovan, Ioan; Bolovan, Sorina Paula
2011Karl Klein, istoricul ca participant : mărturia unui sas bistriţean asupra Revoluţiei de la 1848-1849 din TransilvaniaBolovan, Ioan; Onofreiu, Adrian
2007Mutaţii demografice în Transilvania în anii Primului Război MondialBolovan, Ioan; Bolovan, Sorina Paula
2011L’Association nationale d’Arad pour la culture du peuple roumain (1863-1918) : entre local et régionalBolovan, Ioan; Lăpădatu, Liana
2007Mutazioni demografiche in Transilvania negli anni della prima guerra mondialeBolovan, Ioan; Bolovan, Sorina Paula
2012Oraşul Năsăud în anul 1869 : (contribuţii de demografie istorică)Bolovan, Ioan; Onofreiu, Adrian; Rus, Viorel
2011Năsăud in 1869 : between the rural and the urbanBolovan, Ioan; Bolovan, Sorina Paula; Onofreiu, Adrian; Rus, Viorel
2012Mixed marriages in a multiethnic and multiconfessional environment : a case study on the city of Cluj (1900-1939)Bolovan, Ioan; Crăciun, Bogdan; Mârza, Daniela
2009Mixed marriages in Transylvania in the modern era : between identity and othernessBolovan, Ioan; Bolovan, Sorina Paula
2005Unirea Principatelor şi Alexandru Ioan Cuza în conştiinţa românilor din TransilvaniaBolovan, Ioan
2000Iniţiative româneşti privind problema schimbului de populaţie în primii ani ai celui de al Doilea Război Mondial (1939-1941)Bolovan, Ioan; Bolovan, Sorina Paula
2005L’Union des Principautés et la personnalité de Alexandru Ioan Cuza dans la presse roumaine de Transylvanie (1859-1873)Bolovan, Ioan; Lăpădatu, Liana
2009From tradition to modernisation : the Romanian family in Transylvania in the Modern Era (1850-1918)Bolovan, Ioan; Bolovan, Sorina Paula
2010Familia în Europa Centrală în timpul primei tranziţii demograficeBolovan, Ioan; Bolovan, Sorina Paula
2005Evreii din Transilvania între 1870-1930 : contribuţii demograficeBolovan, Ioan
2010Contribuţii privind divorţialitatea în Transilvania la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XXBolovan, Ioan; Bolovan, Sorina Paula
2005Căsătoriile mixte în Transilvania la sfârşitul epocii moderne : consideraţii demograficeBolovan, Ioan; Bolovan, Sorina Paula
2005Interferenţe româno-italiene în problema situaţiei evreilor din România la începutul secolului XXBolovan, Ioan
2003Război şi pace sau despre influenţa violenţei şi a politicilor demografice asupra populaţiei la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în primele decenii ale secolului XXBolovan, Ioan
2011Asociaţia Naţională Arădeană pentru cultura poporului român (1863-1918) : între local şi regionalBolovan, Ioan
1995Realităţi demografice în Regimentul II românesc de graniţă : (secolul al XIX-lea)Bolovan, Ioan
2009Impactul Primului Război Mondial asupra familiei din TransilvaniaBolovan, Ioan; Bolovan, Sorina Paula
2005Biserică, naţionalitate şi cultură în epoca modernă : (aspecte privind asociaţiile culturale regionale din monarhia habsburgică)Bolovan, Ioan; Lăpădatu, Liana
2004Aspecte privind relaţia politică-demografie în timpul regimului comunist din RomâniaBolovan, Ioan
2001Aspecte privind politica demografică a Ungariei la începutul secolului XX : (acţiunea "frontierele lingvistice")Bolovan, Ioan
2010Aspecte privind emigrantul român din Transilvania înainte de Primul Război Mondial : statut şi percepţieBolovan, Ioan; Lăpădatu, Liana
1990Considérations sur l’épidémie de cholera de 1848 en TransylvanieBolovan, Ioan
2008Aspecte privind populaţia Transilvaniei între 1850 şi 1910 : schimbare, progres şi/sau modernizareBolovan, Ioan
2010Politică şi demografie în mişcarea de emancipare naţională a românilor din Transilvania în epoca modernăBolovan, Ioan; Bolovan, Sorina Paula
1998Romanians and Hungarians in the Revolution of 1848 in Transylvania : (contributions to the study of the social imaginary)Bolovan, Ioan
1998Organizarea administrativă şi dinamica populaţiei Transilvaniei între revoluţia de la 1848 şi primul război mondialBolovan, Ioan
2005Populaţia oraşului Cluj în secolul al XX-leaBolovan, Ioan; Bolovan, Sorina Paula
1996Problemele demografice ale Transilvaniei între ştiinţă şi politică (1920-1945) : studiu de cazBolovan, Ioan; Bolovan, Sorina Paula
2005The Transylvanian Jewry between 1870 and 1930 : a demographic investigationBolovan, Ioan
2003Ştefan Pascu şi demografia istorică în RomâniaBolovan, Ioan; Bolovan, Sorina Paula
2005Politica e demografia durante il regime comunistaBolovan, Ioan
1996The demographic impact of the 1848-1849 Revolution in TransylvaniaBolovan, Ioan
2012Între stat şi biserică : identitate şi alteritate prin căsătoriile mixte în Transilvania : (a doua jumătate a sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX)Bolovan, Ioan; Eppel, Marius
2005L’illegitimité en Transylvanie dans la seconde moitié du XIXè siècle : contributions statistico-demographiquesBolovan, Ioan; Bolovan, Sorina Paula; Lăpădatu, Liana
2009Transilvania până la Primul Război Mondial : (oportunităţi şi/sau vulnerabilităţi demografice)Bolovan, Ioan; Bolovan, Sorina Paula
1994Contributions regarding Transylvania’s ethnic and religious structure in the 20th centuryBolovan, Ioan; Bolovan, Sorina Paula
2007Demographic phenomena and behaviour in Transylvania during World War IBolovan, Ioan; Bolovan, Sorina Paula
1998Contribuţii la cunoaşterea imaginarului social în revoluţia de la 1848 din TransilvaniaBolovan, Ioan
2007Aspecte privind impactul demografic şi mental al epidemiilor în spaţiul ardelean în secolul al XIX-leaBolovan, Ioan
2007Die Bevölkerung der Stadt Klausenburg im 20. JahrhundertBolovan, Ioan; Bolovan, Sorina Paula
2006Din nou despre Regimentul grăniceresc român năsăudeanBolovan, Ioan; Onofreiu, Adrian
2004Église et culture nationale en Europe Centrale a l’epoque moderne : le cas des associations culturelles regionales (1826-1918)Bolovan, Ioan; Lăpădatu, Liana
2006Emanciparea evreilor din Ungaria în conştiinţa politică a românilor din TransilvaniaBolovan, Ioan; Bolovan, Sorina Paula
1999Emigration de la population transylvaine dans la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècleBolovan, Ioan
1994Demographic aspects of the 2nd Romanian frontier guard regiment (19th century)Bolovan, Ioan
2012Entre les contraintes de l’état et celles de l’église : identité et altérité à travers les mariages mixtes en Trasylvanie à l’époque moderneBolovan, Ioan; Eppel, Marius; Lăpădatu, Liana
2002Consideraţii privind vârsta la căsătorie la românii transilvăneni în secolul al XIX-leaBolovan, Ioan; Bolovan, Sorina Paula
1996Consideraţii privind anii 1848-1849 din punct de vedere demografic : (cazul Transilvaniei)Bolovan, Ioan
2011Demographic and behavioural perspectives on the nineteenth-century cholera epidemics in TransylvaniaBolovan, Ioan
1995Considérations sur la vie et l’activité de Sabin ManuilăBolovan, Ioan; Bolovan, Sorina Paula
2009Graniţa militară austriacă şi românii din Transilvania în sec. XVIII-XIX : (studiu de caz: zona Năsăud)Bolovan, Ioan; Bolovan, Sorina Paula
1993Evoluţia demografică a zonei Lechinţa între Revoluţia paşoptistă şi Primul Război MondialBolovan, Ioan
2009The impact of World War I on the family in TransylvaniaBolovan, Ioan; Bolovan, Sorina Paula
2009The population of Transylvania in the statistical era : ethno-confessional realities between 1850 and 1910Bolovan, Ioan; Bolovan, Sorina Paula
Results 1-71 of 71.
  • previous
  • 1
  • next