Skip navigation

Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 3071-3080 of 3082.
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
BCUCLUJ_FG_197033_1865_0001_p_2.jpg.jpg1865Politica conducătoriloru naţiuniei române din Transsylvania în ciea din urmă cinci ani scrisă de Unu Românu-
BCUCLUJ_FG_BAL3147_1866_0001_p_2.jpg.jpg1866Protocolu despre a Sies'a Adunare generale, ce Asociatiunea transilvana pentru literatur'a sî cultur'a poporului romanu a tienutu la Alb'a Iuli'a in anulu 1866, sub presidiulu Eselentiei Sale Domnului Presiedinte alu Asociatiunei, Archiepiscopu sî Metropolitu Andreiu Bar. de Siagun'a-
BCUCLUJ_FG_010810_1862_0001_p_2.jpg.jpg1862Actele privitore la urdirea și înființarea Asociațiunii Transilvane pentru literatura română și cultura poporului romanu-
1865Jegyzőkönyve az 1863-ik évi Sz. Jakab hó 1-jére Nagy-Szeben szabad királyi városába legfelsöbbleg egybehivott erdélyi országgyülésnek-
BCUCLUJ_FG_295098_1860_0001_p_2.jpg.jpg1860Die Petition der Romanen Siebenbürgens, überreicht Sr. kais. kön. Apostol. Majestät în der Audienz am 10 December 1860-
1863Az 1863 év julius 1-re Nagy-Szeben legf. egybehivott erdélyi országgyűlés gyorsirói naploja-
1861Cuventarea escelentiei sale domnului Alecsandru Şterca Şuluţiu ţienută în confierentiele regnicolare din Alba Iulioa în 11 februarie 1861Sterca-Şuluţiu, Alexandru (1794-1867)
1866Responsabilitatea ministeriale : discursulu de reintrare alu Procurorului Generalu. şi Respunsulu Primu-presiedintelui Înaltei Curţi de Casaţiune şi de Justiţia : la 16 augustu 1866Papiu-Ilarian, Alexandru; Catargiu, Alecu
Jul-1860Revista Carpaţiloru : literatura, sciintie, istoria, arti, politica-
Jul-1861Revista Carpaţiloru : literatura, sciintie, istoria, arti, politica-