Skip navigation

Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 188.
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1670Vita di fra Gieremia VallaccoSeverini, Francesco
brv86.jpg.jpg1688Bibliia adecă Dumnezeiasca Scriptură a legei vechi şi a legei noao leageMilescu, Nicolae, Spătarul; Greceanu, Şerban; Greceanu, Radu
BMV4161.png.jpg1669Kerti dolgoknak le-irása : négy könyvekben rendessen bé-foglaltatott, mellyek közzül az elsö a kerteknek gondviselését, ékesitését és sok rend-béli titkait mutattya meg, a második az óltásnak mesterségét adgya elönkben, az harmadik kerti holmiknek orvos hasznait rendre irja ki, a negyedik a kerti holmiknek parajoknak, gyökereknek, gyümölcsöknek, szölöknek, bornak és husnak gyönyörüséges állapotban meg-tartásoknak módgyát fejtegetiMizauld, Antoine; Nadányi, János
1681Az néhai tekintetes, na[gysá]gos vitéz urnak Gyarmati Balassa Balintnak, és amaz jó emlékezetű néhai nemzetes Rimai Jánosnak, (...) istenes enekiBalassi, Bálint
1680Az Szent David profetának ékes rythmusu soltarival es a Soltárokból szereztetett dicsiretekkel, s egyéb istenes enekekkel és hymnusokkal teljes könyv, (...). - Melly most ujjobban, egy néhány halott enekekkel, és egyéb istenes enekekkel és imádságokkal meg-bövittetettSzenczi Molnár Albert; Siderius, János
1637Het napoki edgyüt beszelgetesek, ket öszvetalalkozott embereknek, tudnia-illik edgy keresztyen es mas edgy papista catholicusoknak, az hitnek edgy nehany viszszairvlCowper, William; Medgyesi, Pál
1620Libellus elegantissimus, qui inscribitur Cato, de praeceptis vitae communis [resursă electronică] = Igen szep könyvetske, mely Catonak neveztetik, az közönséges jó életnek oktatasarol = Ein schön Büchlein, welches man Cato mennet, von der Vnterweisung gemeines Leben-
1643Papistak meltatlan üldözese a vallasert, mely e kérdésben magyaráztatik meg, ha szabad-é valakit (és nevezet-szerint a pápistáknak az euangélicusokat) erö-szakkal vallásra kénszeríteni? Kinek alkolmatosságával az-is szem-eleiben adatik, micsoda mesterségekkel és kénszergetésekkel szokták (most fö-képpen) a pápisták az euangélicusokat a magok vallására hajtani?-
1649Az részegesnek gyülölseges, utálatos es rettenetes állapottya, mely le rajszoltatot szinten ugy a mint vagyon, azoknak kedvekert, kikben még ez undok es otsmany reszegseg (mely minden gonosságnak gyökere, es minden joságnak rothasztoja) fészket nem vert, hogy azok ennek ektelen abrazattyat meg tekentven, meg rettennyenek es az halálnak utarol viszsza terjenekYounge, Richard; Diószegi Bónis, Mátyás
1643Froelich David, magyar országi astronomus kalendarioma, Christus Urunk születése után 1644 esztendöre, melly bissextilis, az az olly esztendö, melly minden negyedik esztendö után a Mátyás ugrását, avagy tóldalék napot elö-hozza és áll 366 napokból. Prognosis astrologica, avagy a tsillagoknak hathatoságából... való jövendölés az 1644 esztendönek... minémüségéröl... Magyar országra és Erdélyre szorgalmatossan alkalmaztatottFrölich, David