Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67770

Title: Elementuri de filosofie morală
Authors: Vamvas, Neophytes
Golescu, Constantin (Dinicu)
Keywords: Morală
Issue Date: 1827
Description: Vamvas, Neophytes. - Elementuri de filosofie morală / alcătuite de Neofit Vamva (...) ; tălmăcite în limba românească, spre folosul tinerilor români, de Constandin Radovici dintre Goleşti. - Bucureşti : la Tipografia dela Cişmea, 1827. - 380 p. : 19 cm. - Text în limba română cu caractere chirilice. - Însemnări. - oclc. - Digitizat BCU Cluj. - MCVRO. - Ex-libris tampon.. - BRV III (1307), p. 532.. - Textul este o traducere după Neofit Vamva a lui "Constandin Radoviciu dintre Goleşti" (Dinicu Golescu). Cartea se adresează tineretului, ca o îndrumare pe calea formării în spiritul virtuţilor fundamentale şi al valorilor unei societăţi active; este o operă de nivel superior care oferă fundament principiilor care stau la baza educaţiei. Neofit Vamvas este un gânditor raţionalist de esenţă iluministă. În această carte face toate concesiile necesare religiei şi moralei oficiale, sprijinindu-se tot timpul pe autoritatea filosofilor antici, a lui Aristotel în primul rând, şi pe aceea a Bibliei. Volumul acesta este un îndreptar iluminist, în care "întâia îndatorire a omului către sine" este de a fi fericit, "a-şi face fericirea lui cea duhovnicească şi firească" şi aceasta "stă în întrebuinţare a cuvântului, adecă în luminarea lui şi în lucrarea virtuţii". Bazate pe idee roussiană a contractului social, a îndatoririlor reciproce între membrii comunităţii umane, principiile acestei cărţi a lui Vamvas, i-au folosit demersului lui Dinicu Golescu în domeniul reformelor instituţionale. Pe verso-ul foii de titlu este o maximă: „Cugetă bine, şi mişcă ori ce spre folosul obştii fiind încredinţat, că de nu curând, dar măcar cât de târziu sămânţa aceii bune cugetări şi mişcări, ânş va da rod înmulţit”. În "Cuvânt înainte" sunt tratate pe larg sistemele lui Zoroastru, Confucius, Esop, Socrate, Platon, Aristotel, Theofrast, Cicero, Seneca, Pliniu cel tânăr, Epitect, Plutarh, Marc Aurelius, Gregorius Magnus, Basilius Magnus şi Ioannes Chrysostomus. Prima parte este o descriere teoretică a fundamentelor principiilor. Partea a doua, însă, ilustrează calităţile morale necesare omului drept şi luminat, printr-o serie de exemple oferite de istorie şi literatură.
URI: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67770
Appears in Collections:CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ - Régi román könyvtár - Old Romanian Books - Alte rumänische Bücher
Proiect MCVRO

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BCUCLUJ_FCS_BRV1307.pdf36.86 MBAdobe PDFView/Open
brv1307.jpg23.32 kBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item record View Statistics


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.