Skip navigation

Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 327.
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
BCUCLUJ_FG_183938_1898_005_0001_p_2.png.jpg1898Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român în comparaţiune cu legile vechi şi cu principalele legislaţiuni străineAlexandrescu, Dimitrie
1834Statistische Skizze der Siebenburgischen Militar-GranzeBenigni, Joseph Edler
1882Conciliulu provincialu primu alu provinciei bisericesci greco-catolice Alba-Julia şi Fagarasiu tienutu la anulu 1872 = Concilium provinciale primum : provinciae ecclesiasticae graeco-catholicae Alba-Iuliensis et Fogarasiensis celebratum anno 1872-
1897Epistola pastorală a illustrităţii sale prea sânţitului domn Dr. Demetriu Radu, episcop gr. catolic al Lugoşului dată în favorul "Convinctului gr. cat român din Lugoş"Demetriu Radu, Episcop greco-catolic de Oradea Mare
BCUCLUJ_FG_200773_1878_0001_p_2.png.jpg1878Studii asupra scrierei profesorului dr. I. Iung intitulată Romanii şi românii din tierille dunarene : studii istorico-ethnograficeManiu, Vasile
BCUCLUJ_FG_S13381_1860_0001_p_2.png.jpg1860Die Sprachen= und Nationalitätenfrage in OesterreichBabeş, Vincenţiu
BCUCLUJ_FG_219248_1871.png.jpg1871Monumentulu dela Călugereni : dramă într’unu actuManiu, Vasile
BCUCLUJ_FG_TEOLO15743_1885_0001_p_2.png.jpg1885Orientele catolicu seau Concordantiele traditiunei prin cari din s. scriptura si din variele monumente ale besericei orientali conservate in cartile bisericesci si in alte scripte se demustra credinti’a catolica despre primatulu fericitului Petru apostolulu si alu urmatoriloru aceluiasi Pontificiloru romani = Oriens catholicus sive Traditionis concordantiae quibus e s. scriptura et e variis Ecclesiae orientalis monumentis in libris ecclesiasticis aliisque scriptis conservatis demonstratur fides catholica circa beati Petri apostoli ejusdemque successorum romanorum Pontificum primatumPapiu, Ioan P.
BCUCLUJ_FG_225080_1860_0001_p_2.png.jpg1860Starea instrucţiunei publice în România-de-Sus la finitulu annului scolasticu 1859-1860 : discursu pronunciatu cu occasiunea solemnităţei de împărţirea premieloru in 29 iuniu 1860Maiorescu, Ioan
BCUCLUJ_FG_165733.png.jpg1878Resbelulu orientale illustratuAlexi, Artemiu Publiu (1847-1896); Pop, Maxim (1838-1892)