Skip navigation

HIR 3234 Filosofia și teoria istoriei. Problemele istoriografiei contemporane : [0] Collection home page View Statistics

HIR 3234 Filosofia și teoria istoriei. Problemele istoriografiei contemporane

Radosav, Doru, prof. univ. dr.

Cursul de teoria istoriei şi curente istoriografice contemporane, predat în penultimul semestru al ciclului de studii, oferă absolvenţilor de istorie familiarizarea cu aspecte ale gândirii şi teoriei istoriei din sec. XIX - XX, fiind prezentate câteva noţiuni şui concepte de epistemologie şi ontologie istorică (cunoaşterea de tip istoric, faptul istoric, adevărul în istorie, timpul istoric, subiectiv şi obiectiv în scrisul istoric, etc.). Alături de aceste aspecte sunt analizate cele mai inovative abordări privind construcţia narativă a trecutului precum şi raportul dintre istorie şi politică, „noua istorie" culturală, „noua istorie" politică, „noua istorie" intelectuală. Plasată la interferenţa dintre istoriografie şi filosofia istoriei, teoria istoriei se concentreayă asupra evoluţiei gândirii istorice din epoca contemporană pe un itinerar ce talonează marile teorii şi paradigme ale cunoaşterii din domeniul ştiinţelor sociale. Fundamentarea teoretică şi modelele interpretative oferite de cursul de teoria istoriei, absolvenţilor în istorie conturează în cele din urmă reperele autoreflecţiei istoricului asupra meseriei de istoric şi asupra condiţiei scrisului istoric în lumea contemporană.

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed