Skip navigation

Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 93.
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
brv969a.jpg.jpg1818Articuluşi oşteşti pentru chesaro crăiasca armadie-
brv983.jpg.jpg1818Legiuire a prea înălţatului şi prea Pravoslavnicului Domn şi Oblăduitoriu a toată Ungrovlahia Io Ioan Gheorghie Caragea VVCaragea, Ioan Gheorghe, Domnitorul Ţării Româneşti
brv846.jpg.jpg1814Kekragarion al Dumnezeescului şi Sfinţitului Augustin Episcopului Ipponiei adecă patru cărţi. Întâia, cugetări. A doa, Singuratece Cuvinte. A treia, pentru privirea lui Hristos. A patra, pentru zdrobirea inimii (...)Augustinus, Sfântul; Gherontie Nemţeanul; Grigorie Nemţeanul
brv910.jpg.jpg1816Jucăreia norocului sau istorisirea pentru prinţipul Menşcikov, carele pe vremea lui Petru cel Mare a fost slăvit în toată Europa...Nougaret, Pierre-Jean-Baptiste; Asachi, Lazar-Leon
brv929e.jpg.jpg1816Pravila sau lege a căsătoriei pentru toate ţările nemţaşti moştenitoare a Monarhiei Austriceşti : care scoţindusă din carte legilor, sau pravilelor de obşte părgăreşti, sau ţivileşti, s-au tipărit spre întrebuinţare a duhovnicilor osebit, sub priveghere publică-
brv941.jpg.jpg1817Gromovnic al lui Iraclie împărat, carele au fostu numărătoriu de steale-
brv943.jpg.jpg1817De funeribus plebejis Daco-Romanorum sive hodiernorum Valachorum et quibusdam circa ea abusibusPopp, Vasile
brv942.jpg.jpg1817Sfintele şi dumnezeieştile Liturghii a celor dintru Sfinţii Părinţilor noştri, a lui Vasilie cel Mare, a lui Ioan Zlatoust,(...)-
brv929B.jpg.jpg1815Calendar pe anul 1816-
ms413.jpg.jpg1816Batrochomyomachia luj Homerus : Batáje Brostyilor ku SoretsiCsokonai Vitéz, Mihály; Homerus; Koncz, József