Skip navigation

Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 77.
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
brv729.jpg.jpg1807Tălmăcitu-s-au această sfântă şi mult folositoare carte ce să numeaşte Tâlcuirea celor şapte sfinţite taine ale bisearicii...-
brv767.png.jpg1809Această orânduială pentru sfinţirea bisearicii (...)-
brv670.jpg.jpg1804Octoihos adecă osmoglasnic extractiv din Octoihosul cel mare a Sfântului Ioan Damaschin-
1809[Ceaslov]-
1809Des türkischen gesandten Resmi Ahmet Efendi gesandtschaftliche berichte von seinen gesandtschaften in Wien im Jahre 1757, und in Berlin im Jahre 1763 : aus dem türkischen Originale übersetzt : mit erläuternden AnmerkungenResmi, Ahmed ibn-i Ibrahim; Hammer-Purgstall, Joseph von
brv731.jpg.jpg1807S-au tipărit această sfântă şi prea folositoare carte ce cuprinde întru sine vieţile sfinţilor din luna lui septembrie. Care acum întâiu s-au tălmăcit din limba slavonească în cea româneascăDositei, stareţul măn. Neamţ; Costachi, Veniamin, mitropolit al Moldovei
brv662d.jpg.jpg1803Înfruntarea jidovilor asupra legii şi a obiceiurilor lor, cu dovediri din Sfânta şi Dumnezeiasca Scriptură, atâta din cea veche cât şi din cea noao acum întâiu întru acestaşi chip tipărită.Neophytos Kavsokalivitet
1801Theologie dogmatică şi moralicească despre taina pocăinţei, după învăţătura bunilor credincioşi dascăli întocmită cu mărturii din Sfânta Scriptură, Ss. Părinţi, (...) : spre învăţătura clerului celui tânăr rumânesc aşezată şi tipărităMicu, Samuil
1802Sfaturile a înţeleajerii cei sănătoaseObradovici, Dositei; Ţichindeal, Dimitrie
1807Catihisis mic sau Scurtată pravoslavnică mărturisire a legii greceşti neunite, pentru trebuinţa pruncilor celor neuniţi româneşti, făcută-