Skip navigation

Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 299.
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
brv969a.jpg.jpg1818Articuluşi oşteşti pentru chesaro crăiasca armadie-
brv729.jpg.jpg1807Tălmăcitu-s-au această sfântă şi mult folositoare carte ce să numeaşte Tâlcuirea celor şapte sfinţite taine ale bisearicii...-
brv1244.jpg.jpg1825Abeţedar greco-român : cu frumoase dialoguri, rugăciuni, legi moraliceşti, idei fiziceşti, geograficeşti, şi istoriceştiPleşoianu, Grigore; Librier, Gheorghe
brv1074.jpg.jpg1820Acelui întru sfinţi Părintelui Nostru Ioan Gură de Aur. Cuvinte şase pentru preoţie şi ale altor trei Sfinţi Părinţi trei canoniceşti epistolii împotriva simoniei, adecă a dării şi luării de bani pentru darurile ceale dumnezeieşti : Tălmăcite din limba elinească în limba românească, iar epistoliile şi în limba proastă greceascăDionisie Lupu, Mitropolit al Ungrovlahiei
brv983.jpg.jpg1818Legiuire a prea înălţatului şi prea Pravoslavnicului Domn şi Oblăduitoriu a toată Ungrovlahia Io Ioan Gheorghie Caragea VVCaragea, Ioan Gheorghe, Domnitorul Ţării Româneşti
brv1071.jpg.jpg1820Istoria lui Numa Pompilie al doilea craiu al RomiiFlorian, Jean-Pierre Claris de; Beldiman, Alexandru
brv1232.jpg.jpg1825Antologhion ce sa zice floarea cuvintelor : care cuprinde î(n)tru sine toată slujba D[u]mnezeeştilor praznice şi ale tuturor sf[i]nţilor de preste tot anul-
brv1211.jpg.jpg1824Istoria Vechiului şi a Noului TestamentVeniamin Costache, Mitropolit al Moldovei
brv1425.jpg.jpg1829Oglinda sănătăţii şi a frumuseţii omeneşti : mijloace şi leacuri de ocrotirea şi de îndreptarea stricăciunilorEpiscopescu, Ştefan Vasile
brv1111.jpg.jpg1821Întrebări şi răspunsuri theologhiceştiAthanasius, Sfântul; Gherontie, monah la Măn. Neamţ